Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD] การตั้ง Filter ให้ข้อความอีเมล์ถูกจัดกลุ่มเป็น Folder ตาม Subject/Sender

การตั้ง Filter ให้ข้อความมีการจัดกลุ่มอย่างเป็นระเบียบ เป็นประโยชน์มากต่อผู้ที่ใช้งานอีเมล์บ่อย ๆ เป็นกิจวัตร เช่น ลูกค้าจากบริษัท ABC ส่งข้อความมายังอีเมล์เรา ให้ข้อความดังกล่าว ถูกย้ายไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ชื่อ ABC ที่อยู่ภายในกลุ่ม Inbox (Parent folder) และการตั้ง Filter ให้จัดกลุ่มลูกค้า ก็ทำให้เราเช็คอีเมล์ได้ง่าย และสะดวกขึ้นมาก นอกจากนี้เราไม่จำเป็นต้องมาแยกประเภทข้อความเองว่าถูกส่งมาจากใคร

การตั้ง Filter ให้ข้อความอีเมล์ถูกจัดกลุ่มเป็น Folder ตาม Subject/Sender

ัขั้นแรกให้สร้าง Folder ที่ต้องการจัดกลุ่มข้อความขึ้นมา

1. เลือกแท็บ Folders
2. กดไอคอน +
3. ตั้งชื่อ โฟลเดอร์ จากนั้นกดปุ่ม Save

1. ไปที่แท็บ Filters
2. คลิกที่ไอคอน เพิ่ม Filter
3. ตั้งชื่อ Filter
4. เลือกให้ Sender --> contains --> (ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าว)
5. เลือก Move messages to --> (ชื่อโฟลเดอร์ที่สร้างไว้)
6. กดปุ่ม Save
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศไทย
www. technologyland.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น