Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา outlook จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา outlook จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[Outlook] วิธีการตั้งลายเซ็น/ข้อความลงท้ายอีเมล์บนโปรแกรม Microsoft Outlook

การตั้งลายเซ็น ใน โปรแกรม Microsoft Outlook 

ลายเซ็นในอีเมล์ของโปรแกรม Microsoft Office Outlook คือ อะไร

หากคุณเป็นคนนึงที่ใช้งานระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ และใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร การส่งเนื้อหาข้อความ รายละเอียดงาน หรือแม้กระทั่งการส่ง Order จากลูกค้า แน่นอนว่า ทุกคนที่ส่งอีเมล์ไปแล้ว ย่อมต้องการให้ผู้ที่ติดต่อนั้น ติดต่อกลับมาแน่นอน หรือถ้าติดต่อกลับทางอีเมล์อาจจะคุยกันไม่สะดวก หลายคนจึงอาจจะใส่เป็นชื่อ ที่อยู่ลายเซ็นในอีเมล์ มีหน้าที่บอกชื่อตำแหน่งเพื่อให้ปลายทางรับทราบว่า ใครเป็นผู้ส่ง จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ เพราะถ้ามีการส่ง อีเมล์ไปหาลูกค้า แล้วมีการทราบชื่อผู้ส่งอย่างชัดเจน แล้วจะทำให้เกิดความสบายใจ เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้ส่งมีตัวตนอยู่จริง ตัวอย่างการตั้งลายเซ็นในโปรแกรม Outlook  

ลายเซ็นลงท้ายส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือ ตัวหนังสือ คำลงท้าย อีเมล์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ที่อยู่ของเราที่สามารถติดต่อได้ จะทำให้ผู้ที่พบเห็นสามารถติดต่อกลับมาได้ เกิดความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

ตัวอย่างเช่น
-------------------
Regards,
Name Surname (ชื่อ นามสกุล)
Position (ชื่อตำแหน่ง)


Company Co., Ltd. (ชื่อบริษัท)
Address: Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand (ที่อยู่บริษัท)
Tel : +66 (02) - 111-1111 (เบอร์โทรออฟฟิต) 
Email: name@yourcompany.com (อีเมล์ของคุณ)
ตัวอย่าง ตำแหน่งของลายเซ็น ในโปรแกรม Outlook
ทำไมต้องตั้งลายเซ็นหรือข้อความลงท้าย และมีข้อดีอย่างไร

 1. ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ทำให้ช่องทางการติดต่อมีหลายทางเลือก ถ้าหากเกิดว่าอีเมล์มีปัญหาในการติดต่อ ก็สามารถติดต่อช่องทางอื่นที่ระบุไว้ในลายเซ็นได้
 2. เกิดความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร เพราะหัวใจในการดำเนินธุรกิจ คือความน่าเชื่อ มีการระบุตัวตนที่ตั้ง ของบริษัท อย่างชัดเจน เกิดความสบายใจของผู้ติดต่อ
 3. ทำให้องค์กรดูมีความทันสมัยยิ่งขึ้น เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น มองเห็นความเป็นมาตรฐานขององค์กร ดูเป็นมืออาชีพในการติดต่อธุรกิจ

วิธีการตั้งค่าลายเซ็นในโปรแกรม MS Outlook 2003โปรแกรม Outlook 2003


 1. จากหน้าต่างหลักของ Microsoft Outlook บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย
 2. ในรายการ เรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้ คลิกรูปแบบข้อความที่คุณต้องการใช้ลายเซ็น
 3. ภายใต้ ลายเซ็น ให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมล์ แล้วเลือกลายเซ็นที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความใหม่และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อ คุณสามารถใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับข้อความแต่ละอย่างได้

วิธีการตั้งค่าลายเซ็นในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007


โปรแกรม Outlook 2007


1.ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น2.บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล์ ให้คลิก สร้าง
3.พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง
4.ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น


5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
6. เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏ แล้วเลือกทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้
7. หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

วิธีการตั้งค่าลายเซ็นในโปรแกรม Outlook 2010

โปรแกรม Outlook 2010


1.ในข้อความใหม่ (New E-mail) บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม (Include) ให้คลิก ลายเซ็น (Signature) แล้วคลิก ลายเซ็น


2.บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง
3.พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง
4.ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น
5.เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
6.เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏ แล้วเลือกทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้
7.หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิ ตกลง

วิธีการตั้งค่าลายเซ็นในโปรแกรม Outlook 2013


1.ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

2.บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล์ ให้คลิก สร้าง
3.พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง
4.ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น
5.เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
6.เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏ แล้วเลือกทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้
7.หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลงบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[Outlook] โปรแกรม Microsoft Outlook มีกี่ Version และ แต่ละ Version แตกต่างกันอย่างไร

และองค์กรต่างๆ
เวอร์ชั่นของโปรแกรม Outlook แต่ละ เวอร์ชั่นมีความแตกต่างกันอย่างไร

Version ของ Outlook มักเป็นไปตามรุ่นของ Microsoft Office เช่น Microsoft Office 2013 โปรแกรม Outlook ก็จะเป็น Microsoft Outlook 2013 ไปด้วย

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในการจัดการอีเมล์ธุรกิจและอีเมลส่วนบุคคลที่ใช้ต่าง ๆ  Microsoft Outlook สามารถตอบสนองการใช้งานดียิ่งขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารติดต่อทางอีเมล์ของคุณทุกระดับการใช้งาน ทั้งส่วนบุคคล, ธุรกิจ, องค์กรขนาดใหญ่, เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลและธุรกิจได้ตลอดเวลา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปลักษณ์ ที่ได้รับออกแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา จนไปถึงคุณสมบัติขั้นสูงต่าง ๆ ด้านอีเมล์องค์กร การติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายทางการติดต่อธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

โปรแกรม Outlook Version ต่างๆ ที่ล้วนได้รับความนิยมในการใช้ในบริษัท

ความสามารถและ พัฒนาการของ Outlook แต่ละ Version

สิ่งที่ Microsoft ได้พัฒนา Outlook อย่างต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดก็คือ ความเร็ว และ การเสถียรของโปรแกรม การจัดการระบบ หรือแม้แต่การสนทนาทั้งหมด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เครื่องมือการจัดการด้านการสนทนา ที่แต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกันไป ทั้งมุมมองการสนทนาที่มีการพัฒนาได้ดีขึ้นตามลำดับ มีการแยกประเภทจดหมายได้ดี
การส่งข้อมูลที่มีการโต้ตอบ การเดินทางอย่างรวดเร็ว จะแจ้งเตือนคุณได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างทางลัดต่างๆได้ชัดเจน สิ่งที่ Microsoft พัฒนา คือหน้าตาของ Microsoft ที่มีความทันสมัย
สามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่ การจัดการเกี่ยวกับกล่องจดหมายเข้าของคุณ การตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมาย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ Microsoft Outlook ได้พัฒนา ในด้านของมุมมองต่าง ๆ จากแถบเครื่องมือเมนูต่างๆ โดยส่วนมาก การจัดการระเบียบฐานข้อมูล และกำหนดรูปแบบการใช้ Outlook ของคุณเอง


การเลือกใช้โปรแกรมเช็คอีเมล์ Microsoft Outlook เวอร์ชั่นไหนเหมาะสมกับคุณ

จะใช้ Microsoft Outlook Version ไหนดี

หาก Version ที่คุณใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel มีความคุ้นเคย โปรแกรมสร้างเอกสารเหล่านี้จะทำให้คุณรู้ตัวเองดีว่า สนุก ถนัด ชอบ กับการใช้ Version นี้หรือเปล่า เพราะ Microsoft Outlook จะอยู่ในส่วนหนึ่ง และเป็น Version รูปแบบเดียวกับโปรแกรมสร้างเอกสารที่คุณใช้อยู่ เพราะจะทำให้คุณเข้าใจ คุณลักษณะ แถบเครื่องมือต่างๆได้ดี จะมีรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน จึงทำให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน Microsoft Outlook ที่เหมาะสมที่สุด คือ Version เดียวที่คุณใช้ Microsoft World , Microsoft Excel อยู่ปัจจุบันนั่นแหละดีที่สุด

โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
การใช้งานควรเลือกใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ที่ถูกต้อง ตามกฏหมาย

Microsoft Outlook ไม่ได้เป็น Freeware ควรใช้ให้ถูกต้อง

องค์กรที่ใช้ Software ละเมิดลิขสิทธิ์ จะเสียโอกาสในการขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางเทคนิค จากผู้ให้บริการ นอกจากนี้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูล การสูญหาย เนื่องจาก Software ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ การทำงาน ประสิทธิภาพชิ้นงาน ดังนั้น การละเมิดลิขสิทธิ์จะนำไปสู่สภาวะความเสียงในด้านของข้อมูลได้
ห้ามทำการ อัพเดต software หากเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการป้องกันการตรวจจับลิขสิทธิ์ของทาง Microsoft Soft อาจจะทำให้องค์กรของคุณถูกจับได้ว่ามีการละเมิดใช้ลิขสิทธิ์


ความผิดหากบริษัทของคุณใช้ Microsoft Office ของปลอม

ปัญหาภายในองค์กรหากมีการผิดพลาดคือ คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ Software ของ Microsoft ได้เลย เพราะ Microsoft จำทำการจดบันทึกรหัสประจำเครื่องของคุณ อาจจะทำให้เกิดการฟ้องร้องกันได้
ซึ่งถ้าหาก ชิ้นงานของคุณมีความสำคัญมาก มีข้อมูลต่างๆที่สำคัญ คุณไม่สามารถร้องขอ หรือเรียกร้องอะไรได้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจจะถูกดำเนินคดีฟ้องร้องตามกฏหมายได้

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 21 มีนาคม 2538 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง :  มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น     กรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย ค่าปรับที่ได้มีการชำระตามคำพิพากษานั้น ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไรก็ดีการได้รับค่าปรับดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น

การใช้งาน Software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในองค์กรส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการประหยัด หาซื้อได้ง่าย แต่ผลที่จะตามมานั้นมหาศาลนัก หากมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ Software ต่าง ๆ ควรใช้อย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม Microsoft Outlook มีกี่ Version และ แต่ละ Version แตกต่างกันอย่างไร
โปรแกรม Microsoft Outlook คือ โปรแกรมอะไร ทำไมถึงได้รับความนิยม
ThunderBird VS Outlook โปรแกรมเช็คอีเมล์อันไหนดีกว่ากัน สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ

วิธีใช้ Flag หรือ ธงแดง ในโปรแกรม Microsoft Outlook คือ อะไร และ ใช้งานอย่างไร

ระบบอีเมล์บริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด​์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[Outlook] โปรแกรม Outlook ใช้ยังไง สอนการใช้งานเบื้องต้นที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิตโดยเฉพาะ

การใช้งานโปรแกรม Outlook เบื้องต้น สำหรับหนุ่มสาวที่ทำงานบริษัท

Microsoft Outlook 2013

โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft เพื่อสำหรับใช้ในการรับส่งอีเมล์เป็นหลัก เป็นฟรีโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows สำหรับในองค์กรผู้ใช้อีเมล์มากมายที่เลือกใช้การรับ-ส่ง เมล์ โดย Micrยนsoft Outlook เพราะมีความสามารถที่หลากหลาย เหมือนเป็นเลขาประจำตัวเลยก็ว่าได้

เรามาดูส่วนประกอบหน้ารับ-ส่งเมล์ใน Outlook กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบหน้าต่างรับ-ส่ง อีเมล์
 1. แถบเครื่องมือ Ribbon แถบรวมรวมปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ไว้จัดการอีเมล์
 2. Folder อีเมล์ แสดงกลุ่มต่าง ๆ ของที่อยู่จัดเก็บอีเมล์
 3. มุมมองการเปลี่ยนมุมมองไปยังรูปแบบต่าง ๆ 
 4. พื้นที่แสดงหัวข้ออีเมล์ต่าง ๆ ที่ถูกส่งเข้ามา 
 5. พื้นที่แสดงเนื้อหาอีเมล์ที่กำลังเปิดอ่าน
 6. พื้นที่แสดงปฎิทิน

โปรแกรมเสริมใน Outlook ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานของคุณได้ง่ายขึ้น


mail - ความสามารถหลักของ Outlook คือ การรับ-ส่งอีเมล์ พร้อมกับแถบเครื่องมือต่างในการจัดการ
อีเมล์
หน้าต่างของแถบการใช้เมลล์

calendar - โปรแกรมสำหรับบันทึกตารางนัดหมายต่างๆ  สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ เช่นกำหนดการล่วงหน้าการประชุม นัดเจอลูกค้า หรือการส่งงานให้ลูกค้า

หน้าต่างของการใช้เครื่องมือ Calendar

contact - โปรแกรมสำหรับใส่รายละเอียดของบุคคลที่เราติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพประจำตัว เหมือนเป็นการสร้าง ID CARD ให้สำหรับบุคคลที่ติดต่อเลยก็ว่าได้

หน้าต่างของการใช้เครื่องมือ Contact

tasks - โปรแกรมสำหรับบันทึกงานที่ทำอยู่ หรือบันทึกงานที่เราทำเสร็จไว้แล้ว

หน้าต่างของการใช้เครื่องมือ Task

notes - เปรียบเสมือนกระดาษโน้ตข้อความสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ในแต่ละเรื่องราวได้ เหมือนกระดาษโน้ตที่สามารถแปะไว้ที่หน้าจอได้

หน้าต่างของการใช้เครื่องมือ Task

Outlook ดีกว่าโปรแกรมเช็คอีเมล์อื่นอย่างไร

หลายๆ ผู้ใช้ในองค์ เลือกใช้การจัดการอีเมล์กับ Outlook เพราะว่า เป็นโปรแกรมที่คุ้นเคยกันดีเพราะมีหน้าตาการใช้งานง่ายรูปแบบเดียวกับ Ms.Word, Ms. Excel จึงทำให้เกิดความเข้าใจในการใช้ที่ง่ายขึ้น มีการทำงานที่รวดเร็ว ไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเพราะ Outlook นั้นถูกติดตั้งมากับ Microsoft Office อยู่แล้ว จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน แถมมีความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบมา ทำให้การจัดการอีเมล์ง่ายขึ้น จึงทำให้ Outlook นั้นถูกใช้งานมากในหมู่ของคนทำงานใน Office

ซึ่งมี Outlook อยู่ด้วย
โปรแกรมต่างๆ ที่ถูกติดตั้งใน Microsoft Office

บทความที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม Microsoft Outlook มีกี่ Version และ แต่ละ Version แตกต่างกันอย่างไร
โปรแกรม Microsoft Outlook คือ โปรแกรมอะไร ทำไมถึงได้รับความนิยม
ThunderBird VS Outlook โปรแกรมเช็คอีเมล์อันไหนดีกว่ากัน สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ

วิธีใช้ Flag หรือ ธงแดง ในโปรแกรม Microsoft Outlook คือ อะไร และ ใช้งานอย่างไร

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

Thunderbird VS Outlook โปรแกรมเช็คอีเมล์อันไหนดีกว่ากัน สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ

ข้อดีข้อเสียของ โปรแกรม Thunderbird และ Outlook แบบเจาะลึก

มีหลายๆคนใช้งานอีเมล์ โดยเฉพาะใช้สำหรับการทำงาน หรือ อีเมล์ธุรกิจ, โดยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมใช้โปรแกรม Outlook ในการเช็คอีเมล์เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่คุ้นเคยกันดี เพราะมันถูกติดตั้งมากับ Microsoft Office โดยอัตโนมัติ 

แต่คุณรู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วมีโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Thunderbird  ซึ่งการทำงานของมันก็คล้ายๆ Outlook คือ เอาไว้รับ, ส่ง และสร้าง Address book แต่ที่สำคัญ มันคือ Freeware และยิ่งไปกว่านั้น มันทำงานได้เร็วและดีกว่า Outlook ด้วยซ้ำ
โปรแกรม Outlook และ Thunderbird โปรแกรมไหนดีกว่ากันความเร็วในการใช้งานของแต่ละโปรแกรม

ความเร็วในการรับส่งอีเมล์ ของ แต่ละโปรแกรม

 • Outlook สามารถทำงานได้ดีหากเป็นการเชื่อมต่อแบบ POP แต่หากเป็นการเชื่อมต่อแบบ IMAP พูดได้คำเดียวว่า "ช้ากว่า Thunderbird มาก" ไม่เชื่อคุณสามารถลองเอาอีเมล์อะไรก็ได้ แล้วไปทดสอบดูในแต่ละโปรแกรม

 • ThunderBird สามารถทำงานในแบบ IMAP รวมถึง POP ด้วย โดยสามารถทำงานได้รวดเร็วมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง (รองจาก Application Mail ของ MAC OS เดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟัง ว่ามันเร็วมากจริงๆ) ดังนั้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้พบ User จำนวนมาก ซึ่งได้ลองใช้ ThunderBird แล้ว จึงไม่อยากกลับไปใช้ Outlook อีกเลย

ความเร็วในการซิงค์ข้อมูลของแต่ละโปรแกรม

(การซิงค์ (ย่อมาจากคำว่า ซิงโครไนเซชั่น) ก็คือกระบวนการในการพยายามทำให้ไฟล์ซึ่งอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ กันตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป มีความถูกต้องตรงกัน)

บทวิเคราะห์ ความเร็วในการซิงค์ข้อมูลอีเมล์ ขาเข้า(Inbox) และ ขาออก(Sent box) ของแต่ละโปรแกรม
 • ความเร็วของ ขาเข้า (Inbox)
  Outlook เมื่อมีอีเมล์ใหม่ๆ เข้ามา การทำงานของมัน คือ มันจะมีหน้าที่ไปเช็คข้อมูลจาก Email Server ทุกๆ 5 นาที แต่โดยปกติ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มักจะตั้งไว้ 10-20 นาที นั่นหมาย ความว่า ถ้ามีอีเมล์ส่งหาคุณ กว่าคุณจะรู้ตัวว่าได้รับเมล์ใหม่ ก็อาจจะ Delay ประมาณ 5-10 นาที

  ThunderBird  ผู้เขียนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำงานอย่างไร แต่รู้ว่า เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา มันแทบจะเตือนโดยทันทีแบบ Real time โดยผู้เขียนก็เคยนั่งทดสอบหลายๆ ครั้ง เช่น ส่งอีเมล์จากมือถือ เข้าหาอีเมล์ตัวเองใน Outlook ซึ่งความสามารถนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจเป็นอย่างมาก
 • ความเร็วของ ขาออก (Sent Box)
  จากประสบการณ์ของผู้เขียน Outlook จะทำงานได้ช้ากว่า ThunderBird ในกรณีที่คุณทำการส่งเมล์และมีการแนบไฟล์ด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูล, การโจมตีของไวรัส และSpam mail


 • ไวรัส และ Spam จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในวงการ อีเมล์สำหรับธุรกิจ เคยพบลูกค้าหลายราย ที่เล่าให้ฟังว่า อยู่ดีๆ อีเมล์มันก็ส่งไปหาคนอื่น ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนส่งในโปรแกรม Outlook แต่สำหรับ Thunderbird ยังไม่เคยได้รับรายงานดังกล่าว
 • ความปลอดภัยของข้อมูล ผู้เขียนให้คะแนนว่าเท่ากัน เพราะ ข้อมูลในอีเมล์นั้นเป็นความลับมาก คนที่เขียนโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาคงคิดเป็นเรื่องแรกๆ เลยด้วยซ้ำ และไม่มีทางที่จะทำให้มีจุดอ่อนของโปรแกรม

ราคาและค่าใช้จ่ายของแต่ละโปรแกรม

ThunderBird เป็นโปรแกรม Freeware ส่วน Outlook นั้นมันจะติดมากับ Microsoft Office

 • Outlook จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Microsoft Office ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ หลายๆ ท่าน อาจจะ ไม่ได้ ซื้อ Software ลิขสิทธ์อย่างถูกต้อง ซึ่ง หากคุณเกิดโดนตรวจสอบขึ้นมา ขอย้ำว่าเสียหายหลายแสน - หลายล้าน เลยก็เป็นได้ ดังนั้นหากคุณจะใช้มันก็ควรใช้อย่างถูกต้อง
 • ThunderBird เป็น Freeware ที่ให้ใช้งานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมถึงไม่มีการเอาโฆษณามาแปะตรงนู้นตรงนี้ ซึ่งผู้อ่านสามารถ Download ได้จาก
   http://technologyland.co.th/email/article_email_services.html

แล้วโดยสรุปโปรแกรมไหนดีกว่ากัน

ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน หากคุณใช้อีเมล์เพื่อ รับ และ ส่ง แล้วต้องการให้มันแจ่้งเตือนเมื่อมีอีเมล์ใหม่ๆ เท่านั้น (ซึ่งสำหรับคนไทยแล้วโดยส่วนใหญ่ก็ใช้แค่นี้จริงๆ)  ไม่ได้ต้องการระบบ Calendar, Contact หรือ อะไรที่มันค่อนข้าง Advance เราจึงอยากแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านใช้โปรแกรม ThunderBird เพราะโปรแกรมนี้มันถูกออกแบบมา เพื่อ รับ และ ส่งอีเมล์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมมันก็กินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่า รวมถึงความรวดเร็วในการเชื่อมต่อก็มากกว่า 

แต่ในทางกลับกันหากคุณต้องใช้งาน Outlook เนื่องจาก User คุ้นเคยแล้วไม่อยากเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่น แล้วจำเป็นต้องใช้ Function บางอย่างที่ Thunderbird ไม่มี คุณก็ต้องใช้ไปตามนั้น แต่คุณก็ต้องยอมรับและเข้าใจว่า ถ้าคุณใช้แค่เช็คอีเมล์อย่างเดียว  แล้ว Function อื่นๆ ของ Outlook มันก็โดนดูดขึ้นมาใช้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การทำงานนั้นช้าลงไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Outlook
การติดตั้งอีเมล์ (Email for business) ของ MailDee.com บน Outlook (Imap)
การติดตั้งอีเมล์บริษัท (Email for business) ของ MailDee.com บน Outlook (POP แนะนำ)

บทความที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Thunderbird

วิธี Import Address book  แบบ VCARD เข้าโปรแกรม Thunderbird
วิธี Import Address book แบบ CSV เข้าโปรแกรม Thunderbird
- วิธี วิธี Export Address book ของโปรแกรม Thunder bird ให้เป็นไฟล์เก็บในเครื่อง
วิธีใช้ Add Email หลายๆ Account ใน Thunderbird
วิธี Download และลงโปรแกรม Thunderbird 
- การตั้งค่าอีเมล์บริษัท บนโปรแกรม Thunderbird
- วิธีตั้งลายเซ็นต์บนโปรแกรม Thunderbirdวิธีตั้งลายเซ็นต์บนโปรแกรม Thunderbird


บทวิเคราะห์โดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1 ของประเทศไทย

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud][Outlook] วิธีการตั้งค่าการลบอีเมลถาวรใน Outlook

วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail

ในเวลาที่ผู้ใช้งานตั้งค่าอีเมล ประเภท IMAP บางท่านอาจเจอกรณีที่เมื่อลบอีเมลออกจาก Outlook ไปแล้ว อีเมลที่ลบออกไปจากโปรแกรม Outlook อีเมลดังกล่าวย้ายไปอยู่ใน Folder Trash ของหน้าเว็บเมล์ ทำให้ Mailbox เต็มทั้งที่ทำการลบอีเมลออกไปแล้ว ท่านสามารถแก้ไขได้ปัญหานี้ได้ โดยวิธีการตั้งค่าจะแบ่งเป็นสองส่วน คือในส่วนของการตั้งค่าในโปรแกรม Outlook คือให้ลบข้อความแบบถาวร เมื่อกด Delete และอีกส่วนใน Webmail คือไม่ต้องแสดงข้อความที่ถูกลบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


การตั้งค่าในโปรแกรม Outlook
วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
1. เข้าไปที่ File > Account Setting > เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า


วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
2. เข้าไปที่ More Setting...


วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
3. เข้าไปที่หน้า Deleted Item แล้วติ๊กเครื่องหมายตามภาพ แล้วกด OKวิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
4.เมื่อกลับมาที่หน้าการตั้งค่า ให้กด Next เมื่อ Test เสร็จให้กด Closeวิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
5. กด Finish เสร็จสิ้นการตั้งค่าใน Outlook


การตั้งค่าให้ Webmail ไม่โชว์ข้อความที่ถูกลบ
ปกติเมื่อเราลบข้อความอีเมล ข้อความจะย้ายไปอยู่ใน Trash ทันที แต่หากเราลบผ่านโปรแกรม Client เช่น MS Outlook (IMAP) ข้อความอีเมลจะเป็นสถานะ Deleted สังเกตจะเป็นตัวอักษรสีเทาลาง ๆ

ดังนั้นจึงต้องทำการปิดไม่ให้ show deleted message
วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
      1. เข้าไปที่ Setting
      2. เลือก Server Setting


      3.ติ๊กเครื่องหมายไปที่ Do not show deleted massage
      4. กด Save
 

เพียงเท่านี้การลบข้อความอีเมลออกจาก MS Outlook ข้อความที่ถูกลบไปก็จะไม่เข้าในกล่อง Trash ที่หน้า Webmail อีกต่อไป


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
Mail Server คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

[Outlook] 7 ปัญหา Mail Outlook ที่พบได้บ่อย และ วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับการใช้งานในองค์กร


การใช้งาน Email บน Outlook คือ อะไร ?

ส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้งานอีเมล์บน Outlook คงไม่ใช่ เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา เป็นแน่แท้ เพราะไม่รู้จะใช้ไปทำไม ใช้ผ่านหน้าเว็บก็ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับพนักงานชาว Office โปรแกรม Outlook ถือเป็นโปรแกรม แรกๆ ที่ต้องเปิดทันที เมื่อเข้างาน เพราะมันคือโปรแกรมที่เอาไว้เช็คอีเมล์และคอยเตือนเราเมื่อเราได้รับอีเมล์ใหม่ๆ

ปัญหาที่พบได้บ่อย สำหรับผู้ที่ใช้งาน Email บน Outlook และ วิธีแก้ปัญหา

 1. อีเมล์ติดไวรัสประเภทอยู่ดีๆ ก็มีการส่งอีเมล์ออกไปหาคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว

  การแก้ปัญหา:
  ให้เปลี่ยน Password Email ให้เร็วที่สุด และใช้งานอีเมล์ ผ่านหน้าเว็บก่อน และ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง Scan ไวรัสก่อนนำมาใช้ใน Outlook อีกครั้ง
 2. อีเมล์ใน Outlook หาย

  การแก้ปัญหา:
   จริงๆแล้วการใช้งานอีเมล์ในโปรแกรม Outlook นั้นมันจะมีการ Backup ข้อมูลใน Email คุณลงเครื่องตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ และข้อมูลในอีเมล์มันคงไม่หายไปง่ายๆ  แต่ถ้ามันหายไปจริงๆ อย่าพึ่งตกใจ คุณควรเรียกให้ฝ่าย IT มาเรียกข้อมูลให้คุณได้ เพราะมันอยู่ในเครื่องคอมของคุณ
 3. Outlook มีหน้าต่าง (Popup) ขึ้นมาถาม Password

  การแก้ปัญหา: ปัญหานี้มักเกิดเมื่อผู้ใช้งานมีการไปเปลี่ยน Password ผ่านหน้าเว็บ หลังจากนั้นเมื่อมาใช้งานบน Outlook คุณไม่ได้มีการตั้ง Password ใหม่ ทำให้โปรแกรม Outlook โชว์หน้าจอให้คุณใส่ Password ตัวใหม่ลงไป
 4. Outlook โหลดและใช้งานได้ช้า

  การแก้ปัญหา: ให้ลบ Email เก่าๆ ที่คุณไม่ต้องการทิ้งออกจากเครื่อง, และให้ดูว่ารูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบ POP หรือ ไม่ หากไม่ใช่ควรจะรีบเปลี่ยนรูปแบบเป็น POP ซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่า
 5. ส่งอีเมล์ไม่ออก

  การแก้ปัญหา: ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Server ขององค์ท่าน, เพราะปัญหานี้มักเกิดจากระบบอีเมล์ของบริษัทผู้ให้บริการ
 6. ส่งอีเมล์แล้ว Delay (ผู้รับต้องรอเป็น ชม กว่าจะได้รับเมล์ของคุณ)

  การแก้ปัญหา: ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Server ขององค์ท่าน เพราะปัญหานี้มักเกิดจากระบบอีเมล์ของบริษัทผู้ให้บริการ หรือไม่เครื่องของคุณอาจจะติดไวรัสบางประเภท
 7. ภาษาเพี๊ยน

  การแก้ปัญหา: ปัญหานี้มักเกิดจากผู้ส่งที่ใช้โปรแกรมอีเมล์อื่นๆ ส่งหาคุณ เช่น MAC เป็นต้น เพราะ Outlook นั้นถูกผลิตออกมาให้รองรับภาษาไทยได้ดีอยู่แล้ว

 

บทความโดย

MailDee.com ผู้ให้บริการระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ ที่ดีที่สุด


วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[Outlook] โปรแกรม Microsoft Outlook คือ โปรแกรมอะไร ทำไมถึงได้รับความนิยม

ทำไมโปรแกรม Outlook ถึงได้รับความนิยม และ มีความสัมพันธ์กับ Microsoft Office อย่างไร

โปรแกรม Microsoft Outlook

เป็นโปรแกรม Email Client หรือ โปรแกรมช่วยเช็คเมล์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อสำหรับการใช้งานบนระบบอีเมล์เซิฟเวอร์และพัฒนาโดยบริษัท Microsoft มีการใช้งานมากในตาม office ทั่วไป มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ใช้งานง่าย จัดการบัญชีผู้ใช้งานสะดวก มีความเสถียรในการทำงาน รวมทั้งให้ความสะดวกมากมายเช่น การประชุม สัมมนา เพราะมีปฏิทินการบันทึกในตัว สามารถเก็บเอกสาร ข้อความ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ สามารถจัดการกับจดหมายได้แม้ไม่ต้องต่อ Internet เป็นการทำงานแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาเพิ่มเติม การจัดการต่าง ๆ ก็เป็นระบบ ซึ่งสามรถเชื่อมต่อกันภายในองค์กร และภายนอกองค์กรได้ หน้าตาคล้ายกับ Microsoft Word , Microsoft excel ทำให้การใช้งานเข้าถึงง่าย หน้าตาคุ้นเคย เกิดความเข้าใจที่ไวขึ้น 

โปรแกรม Microsoft Office Outlook ที่ได้รับความนิยม ในสำนักงานและบริษัทในประเทศไทย

ทำไมถึงได้รับความนิยมในหมู่ชาวออฟฟิต

เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Microsoft Office สามารถใช้งานสะดวก ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่อง ใช้งานสบาย โปรแกรมมีความเสถียร สามารถจัดระบบ บันทึกการสนทนา การแจ้งเตือนล่วงหน้า หากท่านเป็นคนขี้ลืม กลัวที่จะพลาดเข้าร่วมการประชุม Microsoft Outlook สามารถจัดการแจ้งเตือนได้ ทำให้คนส่วนใหญ่นั้น ถนัดกับการใช้งาน เพราะเป็นการรับ-ส่งเมล์แบบ Pop Mail ซึ่งทำงานได้ดีกว่าระบบ Web Mail ผู้ใช้สนุกกับการจัดการเวลา นัดหมายต่าง ๆ การเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

สามารถใช้งานง่าย เพราะแถบเครื่องมือต่าง ๆ มีการใช้งานแบบเดียวกับ Microsoft Word , Microsoft Excel ซึ่งเป็นหน้าตาที่คุ้นเคยกันอยู่ ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

ทำไม บริษัท หรือ องค์กร ถึงต้องใช้โปรแกรมนี้ในการเช็คเมล์

 1. มันมีการแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์เข้ามายังกล่องจดหมายของคุณอย่างรวดเร็ว Real Time ซึ่งทำให้คุณไม่พลาดที่จะอ่าน-ตอบ อีเมล์ได้อย่างครบทุกฉบับ
 2. สามารถเชื่อมต่อการส่งอีเมล์ในองค์กรได้ โดยไม่ต้องต่อ Internet ซึ่งประหยัดพื้นที่การเก็บเอกสาร ซึ่งเอกสารบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา สามารถส่งผ่านเข้า Microsoft Outlook ได้
 3. สามารถกำหนดการบันทึกการสนทนาอัตโนมัติ หากท่านลืมว่าจดหมายฉบับนี้ ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอย่างไร ผู้ใช้สามารถ Note ข้อความผ่านในตัว Microsoft Outlook ได้
 4. สามารถจัดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่น บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว หรือข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการบันทึกจดจำ
 5. ไวรัส ซึ่ง Fire Wall ของระบบ Windows สามารถกำจัดและกักไว้รัสได้เพราะ ไวรัสไม่สามารถที่จะทำงานบน Microsoft Outlook ได้ จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะโดนไวรัสโจมตี เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 

ผู้ให้บริการ Email Server สำหรับองค์กรหรือบริษัท
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

วิธีเพิ่มปฏิทินลงใน Microsoft Outlook

การใช้งาน Calendar ผ่านโปรแกรม  MS Outlook  โดยต้องการให้ปฏิทินทั้งบนหน้าเว็บเมล และบนมือถือ Synchronize กับปฏิทินบนโปรแกรม MS Outlook ก่อนอื่นจะต้องทำการเพิ่ม  Add-ons ลงไปก่อน
ซึ่งจะวิธีการได้อธิบายไปเมื่อบทความที่แล้วแล้ว ดังนั้นเรามาดูขั้นตอนการเพิ่มปฏิทินบน  MS Outlook กันตามตัวอย่างด้านล่างนี้

1. ไปที่ Tab: CalDav Synchronizer

คลิกที่ Synchronization Profiles

2. คลิกที่ไอคอน Add Multiple Profiles

Add Multiple Profiles

3. เลือก Generic CalDAV/CardDAV

เลือก Generic CalDAV/CardDAV

4. กรอกข้อมูลที่  Server settings

DAV URL: https://cal.technologyland.co.th
Username: บัญชีอีเมลบริษัท
Password: รหัสผ่านของบัญชี
จากนั้นทดสอบการตั้งค่าโดยคลิกที่ Discover resources and assign to Outlook folders

5. เมื่อค้นหา Folder Calendar พบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก เพื่อ Map ปฏิทินให้ตรงกับ Server

คลิกที่ปุ่มตัวเลือก (...)
6. สร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาที่ไว้เชื่อมต่อกับ Folder: mo routine (Optional)

คลิก New...
7. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของปฏิทิน

ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เหมือนกับปฏิทินที่พบบนเซิร์ฟเวอร์

8. คลิก OK เพื่อยืนยันการ Map ค่า

คลิก OK

9. คลิกที่ปุ่มตัวเลือก เพื่อ Map ปฏิทินให้ตรงกับ Server สำหรับอีกโฟลเดอร์

คลิกที่ปุ่มตัวเลือก (...)
10.  สร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาที่ไว้เชื่อมต่อกับ Folder: TL Holiday (Optional)

คลิก New...
11. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของปฏิทิน

ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เหมือนกับปฏิทินที่พบบนเซิร์ฟเวอร์

12. คลิก OK เพื่อยืนยันการ Map ค่า

คลิก OK
13. เมื่อสร้างโฟลเดอร์และ Map ให้ตรงกับ Server แล้ว ให้กด OK เพื่อยืนยัน

คลิก OK

14. ทดสอบการตั้งค่าว่าถูกต้องหรือไม่

คลิกปุ่ม Test or discover settings

15. เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ จะมี POP UP แจ้งว่าทดสอบการเชื่อมต่อสำเร็จ

คลิก OK

16. การ Synchronize ปฏิทินเสร็จสมบูรณ์ จะแสดงโฟลเดอร์ด้านข้าง และจะมีนัดหมายตรงกับหน้าเว็บเมล

การตั้งค่า Sync ปฏิทินเสร็จสมบูรณ์