Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีตั้งรหัสผ่านบนไฟล์ .ZIP ก่อนส่งอีเมล์ เพื่อความปลอดภัยวิธีตั้งรหัสผ่านบน ZIP File ด้วยโปรแกรม WinZIPเลือกไปที่เมนู Create/Share จากนั้นเลือก Encrypt


ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ Zip เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกเลือก Add to Zip
ทำการกำหนด Password แล้ว Re-enter password ยืนยัน password อีกครั้ง จากนั้นคลิก OK


Add Complete จะทำการโชว์รายละเอียด วันที่ ขนาดไฟล์ ที่ทำการ Zip
จากนั้นคลิก OK


ทางด้านขวามือ เลือกไปที่ Save As เพื่อทำการบันทึก


กำหนดตำแหน่งเก็บไฟล์ Zip เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก Save
เป็นอันเสร็จสิ้น
เมื่อเปิดไฟล์ Zip ที่เราได้การตั้ง Password ไว้ โปรแกรมจะสั่งให้เราใส่ Password เพื่อเปิดอ่านข้อมูลในไฟล์ Zipบทความที่เกี่ยวข้อง

รวม Keyword ในข้อความตีกลับ ที่แจ้งว่าอีเมล์ที่ส่งออกนั้น ไม่มีอยู่จริง

ไม่พบ Mailbox ใน Mail Server ปลายทาง


KEYWORD ที่พบได้บ่อย ๆ ในข้อความตีกลับ


เมื่อผู้ใช้งานได้รับอีเมล์ตีกลับ ที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงทางเทคนิคที่หลายครั้งก็อ่านไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ผู้เขียนจึงนำ Keyword ในข้อความตีกลับที่พบเห็นกันบ่อย ๆ มาให้อ่านเพิ่มเติม ซึ่งข้อความตีกลับที่มี Keyword ลักษณะนี้จะพบได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ส่งนั้นทำการส่งข้อความไปยังอีเมล์ปลายทางที่ไม่มีจริงในระบบ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจส่ง หรือไม่ตั้งใจส่ง


 • action was not taken because this server doesn't handle mail for that user
 • does not like recipient
 • mailbox not found
 • mailbox unavailable
 • mailbox unavailable or not local
 • No such person at this address
 • No such recipient here
 • No Such User Here
 • Recipient not found
 • The email account that you tried to reach does not exist
 • User unknown in virtual mailbox table
 • Sorry, no valid recipients
 • User unknown in local recipient table
 • User unknown; rejecting (in reply to RCPT TO command)
ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server สำหรับองค์กร คุณภาพสูง สมราคา

การใช้ Incognito Window เพื่อ Login อีเมล์พร้อม ๆกัน

Incognito Window คืออะไร
การใช้ Incognito Window คือการเปิดหน้าต่าง Web browserใหม่ แบบไม่ระบุตัวตน ไม่มีการบันทึกประวัติเข้าชม หรือการจดจำ Password ใดๆทั้งสิ้น การใช้งาน Incognito Window จะไม่ทิ้งร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้ใช้งานอะไรไปบ้าง แต่ไฟล์ที่คุณทำการดาวน์โหลด จะถูกเก็บไปยังพื้นที่ดาวน์โหลดตามปกติ แต่รายละเอียดการดาวน์โหลด และคุกกี้ จะไม่ถูกบันทึกไว้

นอกจากนี้ เราสามารถใช้ Incognito Window เพื่อเข้าใช้งานอีเมล์พร้อมๆกันมากกว่า 1 บัญชีได้อีกด้วย ดังตัวอย่าง

คลิกที่ไอคอน Settings จากนั้นเลือก 'New Incognito Window'


ภาพตัวอย่าง Incognito Window ใน Chrome

ภาพตัวอย่าง Incognito Window ใน IE


ตัวอย่างการ Log in อีเมล์โดยใช้ Window ธรรมดา กับ Incognito Window เพื่อ Log in อีเมล์พร้อมๆกัน 2 บัญชีบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[Mac OS][Mail App] วิธีการดู Raw source ของอีเมลแต่ละฉบับ

หากเราต้องการรู้รายละเอียดอีเมลแต่ละฉบับ Raw source เป็นรายละเอียดของอีเมลฉบับนั้นๆ ที่จะแสดงรายละเอียดอีเมลเป็น Code เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ/ผู้ส่ง, IP ADDRESS, วันที่, เวลา EMAIL ที่เราได้รับ, บอกละเอียดถึงกับว่าถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหน รหัสเครื่องอะไร ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ทั่ว ๆ ไปที่เราเห็น

ถ้าข้อความอีเมลไม่สามารถส่งออกได้หรือ มีข้อความอีเมลตีกลับมา เราสามารถนำ Raw source ไปให้ผู้บริการอีเมลต้นทางตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อความฉบับนั้น ๆ ได้

วิธีการดู Raw source ของอีเมลแต่ละฉบับ มีขั้นตอนดังนี้


ให้เลือกอีเมลที่ต้องการ แล้วคลิก View > Message > Raw Source


ข้อมูลต่างๆ จะแสดงเป็น Code อย่างละเอียดบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[SmartAdmin] วิธีการสร้าง AutoForward อีเมล / How to add an email forwarder

การสร้าง AutoForward อีเมล


ระบบ SmartAdmin มีฟังก์ชั่นตั้งค่า Forwarders หรือ Auto Forward ซึ่ง Admin สามารถทำการตั้งค่าการส่งต่อข้อความอีเมลจาก บัญชีอีเมลหนึ่ง ไปยังอีกบัญชีหนึ่ง โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อความนั้นจะส่งไปถึงทั้งสองบัญชีอีเมล (ได้รับเมล์ทั้งคู่)

วิธีการสร้าง AutoForward อีเมล มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin


คลิก More Info ที่หัวข้อ Forwarders / Group Mail 
เพื่อเข้าหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


คลิก Add  เพื่อทำการเพิ่ม Forwarders / Group Mail


3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Add Forwarders / Group Mail


กรอกอีเมลที่ต้องการจะ  Forwarders และกรอกอีเมลที่ต้องการให้ส่งหาอัตโนมัติ
จากนั้นคลิก Submit


4. ระบบจะเพิ่มและแสดงการตั้งค่า Forwarders ที่หน้าต่าง Forwarders / Group Mail


ตั้งค่าเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง

Forwarders หรือ Auto Forward อีเมลใช้งานอย่างไร
[SmartAdmin] วิธีการสร้างอีเมลใหม่ / How to create an account

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[SmartAdmin] วิธีการแก้ไข/ลบ Forwarder / Group Mail / How to edit/remove an email forwarder

การแก้ไข Forwarders / Group Mail


สำหรับฟังก์ชั่น Forwarders / Group Mail ของ ระบบ SmartAdmin สามารถแก้ไข หรือ ลบการตั้งค่าของระบบได้ ซึ่งหากแก้ไข หรือ ลบ การตั้งค่านั้นๆ จะถูกแก้ไขในทันที


วิธีการแก้ไข Forwarders / Group Mail มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin


คลิก More Info ที่หัวข้อ Forwarders / Group Mail 
เพื่อเข้าหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


เลือก  Forwarders / Group Mail ที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นคลิก Edit


3. จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Edit Forwarders / Group Mail


สามารถทำการแก้ไขเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน อีเมล์ใน Forwarders / Group Mail ได้ทันที
เรียบร้อยแล้วคลิก Submit เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
วิธีการลบ Forwarders / Group Mail มีขั้นตอนดังนี้


1. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


เลือก Forwarders / Group Mail ที่ต้องการลบ
จากนั้นคลิก Delete


2. ระบบจะแจ้งสอบถามยืนยันการลบ Forwarders / Group Mail


จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ยืนยัน ว่าต้องการจะลบ Forwarders / Group Mail ดังกล่าวหรือไม่
หากแน่ใจแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลงForwarders / Group Mail ที่เลือกไว้จะถูกลบออกจากระบบบทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1[SmartAdmin] การแสดงผล Login Log ให้จัดเรียงตามประเภท Group by

การแสดงผล Login Log ให้จัดกลุ่มตามประเภทต่าง ๆ

ใน Feature: Group by มีประโยชน์มากเลยทีเดียว คือ ระบบจะทำการจัดกลุ่มในแถวที่ซ้ำกัน 

ตัวอย่างการใช้งาน Login Log - Group by มีดังนี้


ตัวอย่างที่ 1: เลือก Group by: Email ระบบก็จะทำการจัดกลุ่มว่า เราต้องการค้นหา Login Log จากชื่อบัญชีอีเมล์ ซึ่งผลการค้นหาจะแสดงออกมาเป็นบรรทัดเดียว


Group by: Emailตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนครั้งของการ Loginตัวอย่างที่ 2: เลือก Group by: Account Type ระบบจะทำการจัดกลุ่มการค้นหา Login Log จากชนิดของบัญชีอีเมล์ ซึ่งผลการค้นหาจะแสดงออกมาเป็นบรรทัดเดียว


Group by: Account Typeตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนครั้งของการ Login


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[SmartAdmin] วิธีการสร้าง Group mail / How to create a group mail

การสร้าง Group mail


การสร้าง Group Mail จะช่วยให้สามารถส่งอีเมล์หรือจดหมายไปยังผู้อื่นได้ทีละหลายๆ คนพร้อมกัน โดยที่ไม่ต้องเลือกรายชื่อทีละคน เพื่อเป็นการตัดปัญหาการทำให้เสียเวลาและยุ่งยากออกไป ซึ่งระบบ SmartAdmin มีฟังก์ชั่นดังกล่าวให้ลูกค้าใช้งาน


วิธีการสร้าง Group mail มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin


คลิก More Info ที่หัวข้อ Forwarders / Group Mail 
เพื่อเข้าหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจัดการ Forwarders / Group Mail


คลิก Add  เพื่อทำการเพิ่ม Forwarders / Group Mail


3.  จากนั้นจะเข้าหน้าต่าง Add Forwarders / Group Mail

คลิก Add Destination Email เพื่อสร้าง Group Mail พร้อมกรอกเมล์ที่ต้องการอยู่ใน Group
จากนั้นคลิก ส่ง


4. ระบบจะเพิ่มและแสดงการตั้งค่า Group Mail ที่หน้าต่าง Forwarders / Group Mail


ตั้งค่าเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[SmartAdmin] การใช้ Columns to be displayed แสดงรายละเอียดใน Login Log

Columns to be displayed แสดงรายละเอียดใน Login Log

การใช้ Feature นี้ในการค้นหา มีประโยชน์คือ ช่วยแสดงผลการค้นหาให้ออกมาเป็นตาราง โดยมีคอลัมน์ตามที่เราเลือกไว้ ทำให้เราเลือกที่จะแสดงเฉพาะสิ่งที่เราต้องการค้นหา ทำให้คอลัมน์ในตารางไม่ดูเยอะจนเกินไป

วิธีการใช้งาน Columns to be displayed มีขั้นตอนดังนี้


จากตารางแสดงให้เห็นว่า การเลือก Columns to be displayed มีผลต่อ ตารางที่แสดงผลด้านล่างตาม Hightlight สีเหลืองดังภาพ สามารถเลือกให้แสดงผลได้ตามที่ต้องการ


Columns to be displayedบทความที่เกี่ยวข้อง
[SmartAdmin] ค้นหา Login Log จากชื่ออีเมล์ตามวัน-เวลา

Login Log - Date/Time


การเข้าสู่ระบบของบัญชีอีเมล์นั้น สามารถเลือกค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ว่ามีอีเมล์ใดในช่วงเวลาใดที่เข้าสู่ระบบผิดปกติ หรือเข้าสู่ระบบจากต่างประเทศ การใช้ขอบเขตของช่วงเวลานั้น ทำให้เราค้นหาหรือตรวจสอบความผิดปกติได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน Login Log - Date/Time มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา


1. คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทิน
2. เลือกวันที่เริ่มต้นค้นหา
3. คลิกที่ไอคอนรูปนาฬิกา


2. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด


1. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้น
2. คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทินที่หัวข้อ Date To และเลือกช่วงเวลาที่สิ้นสุด


3. ตรวจสอบช่วงเวลา ชื่อ Username ว่าถูกต้องหรือไม่


คลิกที่ปุ่ม Search 


4. ระบบจะแสดงผลออกมาดังตาราง


เราสามารถเลือกดูช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดได้ตามตาราง
และสามารถคลิกไอคอนตามลูกศรดังภาพ เพื่อจัดเรียงวันที่ก่อน/หลังบนตารางได้


บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1


[SmartAdmin] ค้นหา Login Log จากชื่ออีเมล์ ตาม Account Type

Login Log - Account Type ตรวจสอบได้อย่างไร

การเข้าสู่ระบบของบัญชีอีเมล์นั้น มีวิธีการอยู่ด้วยกันหลายประเภทและหลายวิธี เช่น การนำอีเมล์ Add ลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมักใช้เป็นแบบ IMAP หรือการนำอีเมล์ Add ลงในโปรแกรมชื่อดัง อย่าง Microsoft Outlook ซึ่งมักใช้เป็นแบบ POP3 หรือการนำไปเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บเมล์ (อาจจะเรียกว่าแบบ IMAP) โดยการทำงานของ Feature ตัวนี้สามารถเช็คได้ว่าผู้ใช้งานอีเมล์ในองค์กรของเรา มีการนำอีเมล์ไป  Login แบบใด


วิธีการใช้งาน Login Log - Account Type มีขั้นตอนดังนี้1. กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา


ใส่ชื่อ Username จากนั้น เลือกค้นหาจาก Account type ตามต้องการ
และกดปุ่ม 'Search'2. ระบบจะแสดงผลออกมาดังตาราง


การแสดงผลจะสรุปออกมาโดยมีคอลัมน์ Account type ปรากฏ


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
 

ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[SmartAdmin] ค้นหา Login Log จากชื่ออีเมล์ ตามสถานะ Login Status

Login Status คืออะไร

Login Status คือ สถานะการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติของ User ในโดเมนนั้น ๆ หรือไม่ โดยอาจเกิดขึ้นจาก Robot (bot) ของคอมพิวเตอร์ นำอีเมล์ของผู้ใช้งาน ไปสุ่มรหัสผ่าน (Random Password) แล้ว Login ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งระบบนี้ก็เกิดมาเพื่อใช้ตรวจจับสิ่งนี้นั่นเอง


วิธีการใช้งาน Login Status มีขั้นตอนดังนี้


1. กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา


ใส่ชื่อ Username และเลือกที่ Login Status: Success หรืออื่น ๆ
จากนั้นกดปุ่ม 'Search'


2. ระบบจะแสดงผลการค้นหาออกมาเป็นตาราง


Login Status ในคอลัมน์จะแสดงผลออกมาให้เห็น


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[SmartAdmin] ค้นหา Login Log จากชื่ออีเมล์ตาม IP Address

Login Log - IP Address ใช้งานอย่างไร

เราสามารถค้นหา Log ของการเข้าใช้งานของแต่ละ User ได้ ซึ่งเราสามารถค้นหาจาก IP Address (Public IP) ได้

วิธีการใช้งาน Login Log - IP Address มีขั้นตอนดังนี้


1. กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา

ใส่ Login IP ของ User
ติ๊กช่อง IP ที่หัวข้อ Columns to be displayed
กดปุ่ม 'Search'


ข้อมูลดังกล่าวก็จะแสดงรายละเอียดของ Login IP ที่เราค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[SmartAdmin] การตั้ง Timezone สำหรับใช้งาน Login Log / Conversation Log


เราสามารถตั้งค่า Timezone เพื่อใช้งานในหัวข้อ Login Log และ Conversation Log ได้โดย คอลัมน์ของเวลาจะแสดงตามค่าที่เราตั้งไว้ โดย Default Timezone คือ Thailand +07:00วิธีการตั้งขอบเขเวลา หรือ Timezone มีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าสู่ระบบ SmartAdmin

2. คลิกที่หัวข้อ ADVANCED SETTINGS > Timezoneคลิกเลือก Timezone ที่ต้องการ และกดปุ่ม 'Submit'ตัวอย่างเวลาใน Conversation Log ที่แสดง Timezone ตามที่เลือกไว้ คือ +08:00


บทความที่เกี่ยวข้อง