Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา mac os จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา mac os จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ใช้ App Mail มานาน คงจะมีเมล์ที่สำคัญเก็บไว้มากมาย ทั้งเมล์ที่โหลดมาใหม่จาก web mail และ mail ที่โหลดเก็บมาใหม่ไม่ได้แล้ว การ Backup mail จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่

ดังนั้น การ backup mail จาก App Mail บน Mac OS X จะมีวิธีดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)2. คลิกเลือกที่ Mailbox ที่ต้องการ เลือก Mailbox > Export Mailbox… หรือ คลิกขวาที่ Mailbox ที่ต้องการแล้วกด Export Mailbox3. เลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ exports เอาไว้ รอจน mailbox export เสร็จ (ถ้าไม่รอจนเสร็จจะได้ mail ไม่ครบ) แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะ export เสร็จเมื่อไหร่? ให้กด Command+Option+0 เพื่อเปิด Activity

รอจน mailbox export เสร็จ (ถ้าไม่รอจนเสร็จจะได้ mail ไม่ครบนะครับ)
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะ export เสร็จเมื่อไหร? ให้กด Command+Option+0 เพื่อเปิด Activity

4. ไฟล์ที่ Export ออกมาจะเป็นไฟล์ .mboxบทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ Backup mail จาก App Mail ไว้ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่นั้น จะมีไฟล์ที่นามสกุลเป็น .mbox ซึ่งสามารนำไฟล์ดังกล่าว Restore Mailbox ลง App Mail ได้ทันที 

Restore Mailbox จาก Backup Mail ได้ดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)
2. เลือก File > Import Mailboxes
3. ติกเลือก Apple Mail ใน Import data from: แล้วกด Continue
4. เลือกไฟล์ .mbox จาก Backup ที่เตรียมไว้
5. รอจน Import เสร็จ เมล์ที่ import มาจะอยู่ใน Folder Import ของ Mailวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิธีการ Clear local DNS cache

วิธีการ Clear local DNS cache

Mac OS

- เปิดโปรแกรม Terminal.app ขึ้นมา โดยไปที่เมนู Spotlight (ค้นหา) และพิมพ์ "Terminal"
หรือ
1. เปิด Folder: Applications
2. พิมพ์ "Utilities" จากนั้นคลิกไอคอน "Terminal" ขึ้นมา


สำหรับคำสั่งในการเคลียร์แคชจะแตกต่างกันตาม version ของ OS มีรายละเอียดดังนี้

OS X El Capitan: 

sudo dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder;echo flushed 


OS X Yosemite: 


sudo discoveryutil mdnsflushcache 

OS X Mavericks, Mountain Lion, and Lion:

sudo killall -HUP mDNSResponder 


Mac OS X v10.6: 


sudo dscacheutil -flushcache 


Windows OS

Windows XP

1. คลิกปุ่ม Start ที่ Task bar menu ด้านล่าง .

2. เลือก All Programs จากนั้นคลิกที่ Accessories และ Command Prompt ดังภาพ


3. เมื่อเปิด Command Prompt ขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่างพื้นหลังสีดำ ให้พิมพ์คำสั่ง

ipconfig /flushdns จากนั้นกดปุ่ม Enter


4. เมื่อระบบทำการเคลียร์แคชเสร็จจะเห็นข้อความดังนี้
Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Windows 7 or Vista:

1. คลิกที่ปุ่ม Start .

2. คลิก All Programs Accessories > คลิกขวาที่ Command Prompt และเลือก Run as Administrator: 


3. ที่หน้าต่างของ Command Prompt จะแสดงพื้นหลังสีดำให้พิมพ์คำสั่งว่า

ipconfig /flushdns และกดปุ่ม Enter

4. เมื่อระบบทำการเคลียร์แคชเสร็จจะเห็นข้อความดังนี้
Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Windows 8 or 8.1:

คำสั่ง Flush DNS command บน Windows 8 and 8.1 เหมือนกับ Windows 7 and Vista เพียงแตกต่างกันที่เวลาเราเปิดโปรแกรม command prompt ขึ้นมาเฉย ๆ

1. กดปุ่ม Start ที่รูปหน้าต่าง   > Applications > พิมพ์ "Command prompt" ในช่องค้นหา
2. เมื่อเปิด Command Prompt ขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่างพื้นหลังสีดำ ให้พิมพ์คำสั่ง 


ipconfig /flushdns จากนั้นกดปุ่ม Enter


3. เมื่อระบบทำการเคลียร์แคชเสร็จจะเห็นข้อความดังนี้
Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Linus OS:

หนึ่งในวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการเคลียร์แคช เราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า DNS-caching Linux applications (NSCD ย่อมากจาก Name Service Cachine Daemon). ถ้าเรามีโปรแกรม NSCD อยู่แล้วก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลย terminal/shell application: 

sudo /etc/init.d/dns-clean start 

sudo /etc/init.d/nscd restart


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac

สำหรับ E-mail ในโปรแกรม App Mail เครื่อง Mac เมื่อมีจำนวนเยอะมาก การหา E-mail งานสำคัญๆ นั้น อาจใช้เวลาในการหาค่อนข้างนาน ซึ่งตัวโปรแกรม App Mail มีช่องการค้นหา E-mail ให้ใช้หาอย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้


1. กดไปที่ช่องค้นหา (Search)

กด Search


2. ใส่หัวข้อของ E-mail (Subject) ที่ต้องการค้นหา หรือ ชื่อ E-mail ของผู้ส่ง จากนั้นระบบจะแสดง 
E-mail ตามคำที่ค้นหา 

ใส่คำค้นหา
บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Mac OS] วิธีการตั้งค่าให้ Mail App ลบข้อความอัตโนมัติ (POP)
Corporate email accounts ส่วนใหญ่แล้วจะมีจุดอ่อนคือพื้นที่  Mailbox ที่ผู้ให้บริการ offer ให้นั้นมีความจำกัด หรืออาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ End-users บางราย โดยเฉพาะบัญชีอีเมลที่ผู้บริหารต้องใช้เก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ไม่สามารถลบออกได้

อย่างไรก็ตามการ Add account ลงบน Client ประเภทบัญชีแบบ POP3 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ เพราะว่าข้อความที่เก็บไว้บนโปรแกรมอย่าง Mail App จะถูกบันทึกอัตโนมัติไว้บนเครื่องเลย ไม่ได้ Sync โดยตรงกับ Mail server ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะลบข้อความออกจาก Mail Server ได้

การตั้งค่าให้โปรแกรม Client ลบข้อความออกจาก Server ตามจำนวนวันที่กำหนดสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยแต่ละ Client ก็จะกำหนดค่าได้ต่างกัน เช่น ตั้งเป็นจำนวนวันได้ หรือ ตั้งเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าให้ Mail App ลบข้อความอัตโนมัติ (POP)


1. เปิดโปรแกรม Mail App บนเครื่อง Mac ขึ้นมา

เลือกเมนู Mail > Preferences...


2. ตั้งค่าให้โปรแกรมทำหน้าที่ลบข้อความอีเมลออกจาก Server แบบอัตโนมัติ

ไปที่เมนู Accounts
1. ทำเครื่องหมายที่ Remove copy from server after retrieving a message:
2. เลือกระยะเวลาตามต้องการ

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ Mail app ลบข้อมูลจาก Mail server

เช่น กำหนดให้ลบข้อความทุก ๆ 1 เดือน

4. ปิดหน้า POP-UP การตั้งค่า5. บันทึกการตั้งค่าใหม่

กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง
[TL GoCloud][Mac OS X] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... (POP)
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ อีเมลโฮสติ้ง ที่ดีที่สุด

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น

ในโปรแกรม App Mail จะเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้ใช้งาน เพื่ออำนวยสะดวกในการตรวจสอบอีเมล์ โดยจะอธิบายหน้าต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

หน้าต่างโปรแกรม App Mail

1. แถบเครื่องมือ Tool Bar - จะมีปุ่มที่อำนวยความสะดวกต่างเช่น รับเมล์ เขียนเมล์ ต่างๆ เป็นต้น

2. แถบ Menu Bar - ไว้สำหรับกดเลือกเมนู เพื่อดูอีเมล์ในหัวข้อต่างเช่น Inbox Sent เป็นต้น

3. แถบแสดง Account E-mail - ไว้สำหรับแสดงหัวข้อของ E-mail ต่างๆ

4. แถบแสดงหัวข้อ E-mail - จะแสดงหัวข้อ (Subject), วันที่และเวลาที่ส่งเข้ามา, ชื่อ E-mail ที่ส่ง เป็นต้น

5. แถบแสดงรายละเอียด E-mail - จะแสดงข้อมูลรายละเอียดภายใน E-mail แต่ละฉบับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac

1. เริ่มด้วยการกดปุ่มเพื่อแสดงหน้าเขียนอีเมล์

กด เขียนอีเมล์


2. กรอกข้อมูลอีเมล์ให้ครบถ้วน จากนั้นกดที่ไอคอนดังรูป เพื่อทำการแนบไฟล์

กดที่ไอคอนแนบไฟล์


3. จากนั้นให้เลือกที่อยู่ไฟล์ที่จะแนบ เลือกไฟล์ และกด "Choose File"

เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง


4. หน้าต่างอีเมล์จะแสดงไฟล์ที่แนบภายในอีเมล์ สามารถกด Send ได้ทันที

มีไฟล์แนบในอีเมล์บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS] วิธีแก้ปัญหา Your connection is not private แบบถาวร บน Mac

จะทำอย่างไร เมื่อเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานประจำ ขึ้นว่า your connection is not private เรามีวิธีง่ายๆ ที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างถาวร


คลิกที่ตำแหน่งที่ 1 ดังภาพ ไปที่ Connection
จากนั้นเลือก Certificate Information


จะมี pop up ขึ้นมา ให้ลากใบ Certificate ลงไปที่ desktop


Double Click ตัวที่เราลากลงมา จะมีพวงกุญแจขึ้นมาดังภาพ


มี pop up ขึ้นมา 2 หน้า
1.เลือก URL ที่ติดปัญหา
2.เลือก Always Trust
3.ปิดหน้าต่าง

ปิด Browser 


เปิด Browser ขึ้นมาและลองเข้าใช้งานหน้าดังกล่าวอีกครั้ง จะพบว่าใช้งานได้ปกติบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร / รับดูแล Mail Server สำหรับบริษัทฯ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple


สำหรับคนใช้ MAC บางครั้งก็ต้องการส่ง File PDF ซึ่งไม่ต้องการส่งให้คนอื่นทุกหน้า แต่ต้องการส่งหน้าที่ต้องการเพียงไม่กี่หน้า แต่ดันอยู่ใน PDF ไฟล์เดียว เรามีวิธีที่คุณทำได้ง่ายๆ พร้อมภาพประกอบดังนี้

สมมุติว่าจะส่งหน้า 2 อย่างเดียว

ยกตัวอย่างไฟล์นี้มี 2 หน้า คือ Page 1 และ Page 2 เราต้องการตัดเอา Page 2 แยกออกมาเป็นไฟล์ไฟล์เดียว เราสามารถทำได้ดังนี้ (ในเครื่อง Mac)


คลิกขวาที่ไฟล์ PDF ที่ต้องการแยก > Open With > Preview


เมื่อเปิด Preview แล้วเลือกไปที่ File > Print 


จากภาพในส่วนที่ 1 ให้เรากำหนดว่าต้องการ Print หน้าไหนบ้าง
ในส่วนที่ 2 เลือกว่าต้องการให้ Save ออกมาเป็น PDF โดยกด Save as PDF


พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้ง และ กด Save เป็นอันเสร็จสิ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple
(Window) วิธีการแยกหน้าเอกสารของ PDF File เพื่อใช้สำหรับแนบไฟล์ส่งอีเมล์
(Window) วิธีการลบหน้าเอกสารของ PDF File เพื่อใช้สำหรับแนบไฟล์ส่งอีเมล์