Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac

สำหรับ E-mail ในโปรแกรม App Mail เครื่อง Mac เมื่อมีจำนวนเยอะมาก การหา E-mail งานสำคัญๆ นั้น อาจใช้เวลาในการหาค่อนข้างนาน ซึ่งตัวโปรแกรม App Mail มีช่องการค้นหา E-mail ให้ใช้หาอย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้


1. กดไปที่ช่องค้นหา (Search)

กด Search


2. ใส่หัวข้อของ E-mail (Subject) ที่ต้องการค้นหา หรือ ชื่อ E-mail ของผู้ส่ง จากนั้นระบบจะแสดง 
E-mail ตามคำที่ค้นหา 

ใส่คำค้นหา
บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น