วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น

ในโปรแกรม App Mail จะเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้ใช้งาน เพื่ออำนวยสะดวกในการตรวจสอบอีเมล์ โดยจะอธิบายหน้าต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

หน้าต่างโปรแกรม App Mail

1. แถบเครื่องมือ Tool Bar - จะมีปุ่มที่อำนวยความสะดวกต่างเช่น รับเมล์ เขียนเมล์ ต่างๆ เป็นต้น

2. แถบ Menu Bar - ไว้สำหรับกดเลือกเมนู เพื่อดูอีเมล์ในหัวข้อต่างเช่น Inbox Sent เป็นต้น

3. แถบแสดง Account E-mail - ไว้สำหรับแสดงหัวข้อของ E-mail ต่างๆ

4. แถบแสดงหัวข้อ E-mail - จะแสดงหัวข้อ (Subject), วันที่และเวลาที่ส่งเข้ามา, ชื่อ E-mail ที่ส่ง เป็นต้น

5. แถบแสดงรายละเอียด E-mail - จะแสดงข้อมูลรายละเอียดภายใน E-mail แต่ละฉบับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น