Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีการดู Header ของ Email ในโปรแกรม Thunderbird

Header ของ Email คือ รายละเอียดทั้งหมดของ Email ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งจะแสดง Server ที่ใช้ในการรับ-ส่ง โดยจะแสดง IP, เวลา และ รหัสเครื่องอย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email เราต้องทำการคลิกให้แสดงเท่านั้น โดย Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมล์ต่างๆ ของผู้ให้บริการ Email Hosting 


ให้เลือกไปยัง Email ที่เราต้องการดู Header > และ คลิกที่ Other Actions


หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ View Source ตามภาพจะเห็นรายละเอียดของ Email ทั้งหมด โดยส่วนบนสุด ก่อนที่จะเป็นเนื้อหาของ email คือ Header บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ Email Hosting อันดับ 1วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีสร้างลายเซ็นในโปรแกรม MS Outlook 2013

ผู้ที่ใช้งานอีเมล์บนโปรแกรม MS Outlook สามารถใส่ลายเซ็น หรือข้อความลงท้ายอีเมล์ได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีวิธีการดังนี้
คลิก New Email

1.  Signature
2. Signature

คลิก New

ใส่ชื่อหัวของลายเซ็น

จากนั้น พิมพ์ ลายเซ็นที่ต้องการลงไปในช่อง Edit Signature กด OK

หลังจากนั้นกด New Email ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ลายเซ็นจะปรากฏขึ้นดังรูป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบ Spam Filter เพื่อเรียนรู้ Spam Mail อัตโนมัติ คือ อะไร ?


ระบบเรียนรู้ spam อัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากพฤติกรรม การใช้งาน


ระบบเรียนรู้ Spam จากพฤติกรรมการใช้งาน

เนื่องจาก Spammer หรือ ผู้ส่ง Spam ก็พยายามหาวิธีใหม่ๆ เพื่อให้ Spam Mail ที่ตนเองส่ง สามารถเข้าไปยัง Inbox ของ User อยู่ตลอดเวลา หากระบบ Spam Filter ไม่มีการเรียนรู้จากพฤติกรรมการใช้งานของ User ก็อาจจะทำให้คุณพบการประมวลผลที่ผิดพลาด เช่น Email ที่มีความสำคัญก็ถูกตีเป็น Spam, Email ที่ไม่มีความสำคัญก็หลุดมายัง Inbox
 
ระบบ Spam Filter ที่ฉลาดควรเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Spam นั้นมีความแม่นยำ และ เข้าใจความต้องการของ User มากที่สุด


ยกตัวอย่างการทำงาน

โดยส่วนใหญ่ Spam mail ที่ถูกส่งมาในระบบครั้งแรก ระบบ Spam Filter จะประเมินให้สามารถเข้าไปยัง Inbox เพราะกลัวว่าระบบ Spam Filter จะประมวลผลผิดพลาด และ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ได้รับอีเมล์ที่มีความสำคัญ

แต่ถ้า Email ฉบับใดมีการส่งเข้ามาซ้ำๆ แล้ว User ไม่มีการเปิด ระบบก็จะให้น้ำหนักในการตี Email จาก Sender คนเดิมเป็น Spam  ในครั้งถัดไป

ระบบ Spam Filter ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด มีอัลกอริทึมในการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Spam Filter และ ยังสามารถลดอัตราการประมวลผลที่ผิดพลาดได้ด้วย


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีระบบ Spam Filter ที่สามารถเรียนรู้อัตโนมัติด้วยตนเอง

ระบบ Spam Filter ที่มีการ กรองไปยัง File ที่แนบมาใน Email

ระบบ Spam Filter ที่มีการ Scan ไปยังไฟล์แนบของ Emailในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย Email ทุกคนทราบกันดีว่า ไวรัสอีเมล์ จำนวนมากสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดย ไวรัสประเภท Spyware และ malware เหล่านั้นอาจจะติดมากับ Email ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างที่ไม่รู้ตัวมาก่อน

Hacker หรือ ผู้ผลิตไวรัส ก็มีการพัฒนาหรือหาวิธีเจาะไปยัง Firewall เพื่อให้ Email ที่มีไวรัสของตนเองผ่านเข้าไปถึง Email Account ที่ต้องการให้ได้ ระบบ Spam Filter ของเรามีการ Scan ไปยังไฟล์แนบของ Email ทุกฉบับ ทุกไฟล์ เพื่อหาไฟล์ที่มีนามสกุลที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัสสูง เช่น ".exe" เป็นต้น


ตัวอย่างการทำงาน

Email มีไฟล์แนบชื่อว่า "order.exe"
ระบบ Spam Filter ของเราจะทำการปกป้องและไม่ยอม Email ที่มีไฟล์แนบ ".exe" เข้าไปในระบบอย่างเด็ดขาด เพราะจากข้อมูลเชิงสถิติ กลุ่ม Hacker หรือ ผู้ผลิตไวรัสมักจะสร้างชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อที่น่าเปิดและทำให้ผู้ใช้งานในระดับ End User หลงกล เข้าใจผิด และ เปิดคลิกมันในที่สุด เช่น "newpo.exe", "quotation.exe", "pricelist.exe"

ระบบ Spam Filter ของเรายังสามารถให้ Admin ระบุนามสกุลหรือประเภทไฟล์ที่ไม่ต้องการให้วิ่งเข้ามาในระบบ เช่น Admin อาจจะไปเพิ่ม ".zip" หรือ ประเภทไฟล์อื่นๆ ที่คิดว่าไม่ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ด้วยเทคโนโลยี Spam Filter ที่มีการ Scan ไปยังนามสกุลไฟล์การกรอง Spam mail ไปยัง URL ที่อยู่ในเนื้อหา ทำงานอย่างไร ?

ระบบกรอง Spam โดยการส่ง Bot เข้าไปยัง URL เพื่อใช้ประเมิน Spam
จากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า Spam mail จำนวนมาก มักมาพร้อมกับ URL ที่ทำให้ผู้อ่านคลิกเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า แต่ ในทางกลับกันการติดต่อในกระบวนการทางธุรกิจก็ต้องมีการส่ง URL หรือ เว็บไซต์ตนเองไปให้ลูกค้า หรือ ลูกค้าส่งให้บริษัทเรา

ดังนั้น เราจึงไม่สามารถประเมินได้ว่า Email ที่มี URL จะเป็น Spam เสมอไป ดังนั้น ระบบการกรอง Spam mail ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด จึงมีการส่ง Bot เข้าไปล่วงหน้าเพื่อเข้าไปยัง URL ที่มีอยู่ใน Body หรือ Content ใน Email แต่ละฉบับ และ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่า Email ที่มี URL ฉบับใด เป็น Spam mail

ตัวอย่างการทำงาน

เนื้อหา Email มีคำว่า "ดูข้อมูลสินค้าเราทั้งหมดได้ที่ http://www.demo.com/viagra"

ระบบการกรอง Spam ของเราจะส่ง Bot เข้าไปยัง URL: http://www.demo.com/viagra และไปเอาเนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมดมาทำการ Scan หากในเว็บมีคำว่า "ไวอาก้า เพียง 550 บาท"

ระบบกรอง Spam ของเราจะตี Email ฉบับนี้เป็น Spam โดยทันที เพราะน้ำหนักของความเป็นไปได้ว่า Email ฉบับนี้ มีเหตุมีผลมากกว่าการวิเคราะห์อื่นๆ เพราะหากการสนทนาทางธุรกิจ หากคุณมิได้ทำธุรกิจด้านการพยาบาล หรือ แพทย์ คงไม่มีเหตุผลใด ที่จะต้องเข้าเว็บไซต์เหล่านี้

ในทางกลับกันบางองค์กรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางการแพทย์ หรือ ธุรกิจสารเคมีที่ใช้่ประกอบยาก็ Admin ก็เพียงเข้าไปยังระบบบริหารจัดการและดีด Email ฉบับนี้เข้าไปหา User คนนั้นโดยทันที และมากกว่านั้นยังสามารถแจ้งระบบว่า หากมีข้อความที่คล้ายคลึงกับ Email ฉบับนี้ ให้ระบบทำการ "ดัก" หรือ "ยอม" ให้ปล่อยเข้าระบบ


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับธุรกิจ ที่ใช้เทคโนโลยี กรอง Spam ไปยัง URL


การกรอง Spam mail คำต่อคำ คือ อะไร ?


เทคโนโลยี กรอง Spam mail "คำ ต่อ คำ"ระบบกรอง Spam mail ของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์ไปยังส่วนที่เป็น Subject, Body หรือ Content Email ทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ว่า Email ฉบับนี้เป็น Spam mail หรือไม่ กระบวนการ Scan ไปยัง Wording ว่ามีคำใด เข้าข่ายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือไม่

ยกตัวอย่างการทำงาน

ในอีเมล์มีเนื้อความว่า "ต้องการคนทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต" ระบบของเราจะมีการ Scan เพื่อวิเคราะห์ คำทุกคำ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นคำๆ ดังนี้

  1. "ต้องการ"
  2. "คน"
  3. "ทำงาน"
  4. "ผ่านอินเตอร์เน็ต" คำว่าผ่านอินเตอร์เน็ตจะถูกวิเคราะห์ว่าเข้าข่ายเป็น Spam mail 
แต่การที่อีเมล์ฉบับใดฉบับหนึ่งจะถูกระบบตีเป็น Spam mail นั้น มิใช่วิเคราะห์จากการ Scan คำเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความหนักแน่นว่าจะตี Email ฉบับนี้เป็น Spam หรือไม่ เพื่อให้การวิเคาะห์นั้นมีความแม่นยำ และเกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์น้อยที่สุด


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้่บริการ Email Hosting ที่ใช้ ระบบกรอง Spam มาตรฐานสูง

การ Bomb Email คือ อะไร ภัยร้ายแรงที่คุณควรเข้าใจ !

การ Bomb Mail คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีความตั้งใจที่จะส่ง Email จำนวนมากๆ เข้าสู่ระบบ Email Hosting คุณ หรือ Account คุณคนเดียวภายในหนึ่งครั้ง โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ Email ของคุณนั้นเต็ม หรือ Email Hosting ของคุณนั้น  Traffic ของ Email Hosting นั้นเต็ม หากได้รับการ Bomb Mail ในจำนวนมากๆ บางครั้งอาจจะทำให้ Email Hosting นั้นประมวลผลผิดพลาดจนถึงเครื่อง แฮงค์ ได้เลย


วิธีการ Bomb Mail

การ Bomb Mail มักจะเกิดจาก คนที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม (Programmer) ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมา และ สั่งให้โปรแกรมทำการส่ง Email จำนวน 10,000 - 100,000 ฉบับ ไปยัง Email ปลายทางที่ต้องการทำลาย (เนื่องจากหากส่งด้วยวิธีการใช้มือนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะส่ง Email เป็นหมื่นๆ ฉบับได้ในครั้งเดียว


การป้องกันการ Bomb Mail 

โดยปกติระบบ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพ จะมีระบบปกป้องตนเองจากการโดน Bomb Mail เช่น รีบตัดการเชื่อมต่อทันที หากพบว่ามี Sender ใด ส่งอีเมล์มาเกินปริมาณที่กำหนดในหนึ่งหน่วยวินาที (หรือพูดง่ายๆ คือ ปริมาณที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้) 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีระบบป้องกันการโดน Bomb Mail