วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การ Bomb Email คือ อะไร ภัยร้ายแรงที่คุณควรเข้าใจ !

การ Bomb Mail คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีความตั้งใจที่จะส่ง Email จำนวนมากๆ เข้าสู่ระบบ Email Hosting คุณ หรือ Account คุณคนเดียวภายในหนึ่งครั้ง โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ Email ของคุณนั้นเต็ม หรือ Email Hosting ของคุณนั้น  Traffic ของ Email Hosting นั้นเต็ม หากได้รับการ Bomb Mail ในจำนวนมากๆ บางครั้งอาจจะทำให้ Email Hosting นั้นประมวลผลผิดพลาดจนถึงเครื่อง แฮงค์ ได้เลย


วิธีการ Bomb Mail

การ Bomb Mail มักจะเกิดจาก คนที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม (Programmer) ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมา และ สั่งให้โปรแกรมทำการส่ง Email จำนวน 10,000 - 100,000 ฉบับ ไปยัง Email ปลายทางที่ต้องการทำลาย (เนื่องจากหากส่งด้วยวิธีการใช้มือนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะส่ง Email เป็นหมื่นๆ ฉบับได้ในครั้งเดียว


การป้องกันการ Bomb Mail 

โดยปกติระบบ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพ จะมีระบบปกป้องตนเองจากการโดน Bomb Mail เช่น รีบตัดการเชื่อมต่อทันที หากพบว่ามี Sender ใด ส่งอีเมล์มาเกินปริมาณที่กำหนดในหนึ่งหน่วยวินาที (หรือพูดง่ายๆ คือ ปริมาณที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้) 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีระบบป้องกันการโดน Bomb Mail

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น