Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิธีเพิ่ม แก้ไข Font ตัวหนังสือลงไปใน File PDF สำหรับเครื่อง Windows
วิธีการแก้ไข Font หรือเพิ่ม Font ไฟล์ PDF สำหรับเครื่อง Windows ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  x pro ในการแก้ไข โดยวิธีการมีดังนี้

เปิดโปแกรม Adobe Acrobat x pro ขึ้นมา

จากนั้นเลือกไฟล์ PDF มา 1 ไฟล์ เพื่อทำการเพิ่ม Font หรือแก้ไข Font

เมื่อเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาแล้ว ให้เลือก Tools ด้านขวามือดังรูป


เลือก Edit Document Text

จากนั้นเลือก หัวข้อมูลที่จะเพิ่ม หรือ แก้ไข Font


หลังจากการแก้ไข Font เสร็จดังรูป


จากนั้นก็ทำการ Save as เป็น PDF อีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วิธีตั้ง Password ไฟล์ PDF เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ที่ต้องการความลับสูงการสื่อสารผ่าน อีเมล์บริษัท ในยุคปัจจุบัน ไฟล์ที่ได้รับความนิยมสูง คือ File PDF ซึ่งใช้ในการแนบไฟล์ สำหรับการรับส่งผ่าน อีเมล์บริษัท  ซึ่งการสื่อสารสำหรับเอกสารสำคัญที่มีความลับสูง อาจจะต้องเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัย ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการตั้ง Password ให้แก่ File PDF เมื่อปลายทางมีการเปิด File PDF ของคุณขึ้นมา จะต้องทำการใส่ Password ก่อน ถึงจะเปิดไฟล์ PDF ได้วิธีตั้ง Password ไฟล์ PDF เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ที่ต้องการความลับสูง


เมื่อเปิดไฟล์งาน pdf เข้าไปที่เครื่องมือ Secure>Manage Security Policies เพื่อกำหนดเงื่อนไขความปลอดภัย


ไปที่ New เพื่อเพิ่มการตั้งค่าในการใส่ Passwordเลือกไปที่ Use passwords คลิก Next
ทำการตั้งชื่อ Policy เงื่อไข การตตั้งค่า จากนั้นคลิก Next
เลือกที่ Require a password to open the document ทำการใส่ Password ที่ต้องการ
จากนั้นคลิก OKใส่ Password ยืนยันอีกครั้ง คลิก OK
คลิก Finish เสร็จสิ้นการตั้งค่า
คลิก Apply to Document เพื่อใช้งานการตั้งค่า Password เมื่อเปิดไฟล์ PDF ที่ทำการใส่ Password ไว้ ก็จะมี Pop up ขึ้นมาเตือน เพื่อให้ใส่ Password ก่อน เปิดดูข้อมูล
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Thunderbird] วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร Type: IMAP

วิธีการ Add account บน Mozilla Thunderbird (IMAP)

หน้าแรกของ Mozilla Thunderbird 

คลิกที่ไอคอน 'Email'

เลือก Skip this and use my existing email

กรอกรายละเอียด Your Name, Email address และ Password 
จากนั้นคลิก Continue

เลือกการตั้งค่าแบบ IMAP จากนั้นคลิก Manual config

ใส่ค่า Incoming: cloud-mail.maildee.com Port 143
            Outgoing: cloud-smtp.maildee.com Port 587
จากนั้นคลิก
1. Re-test ถ้าหากถูกต้อง จะมีข้อความขึ้นว่า The following settings were found by probing the given server
2.
คลิก Done

โปรแกรมจะทำการ Synchronize ข้อมูลมาที่เครื่อง
เมื่อเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
บทคยวามที่เกี่ยวข้อง

[MD Cloud][MS Outlook] วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร แบบ POP

วิธีการเพิ่มอีเมล์ลงในโปรแกรม MS Outlook  ของระบบอีเมล์ MD cloud  แบบ POP มีขั้นต่อดังตอนไปนี้


เลือก FILE


เลือก Add Account 


เลือก Manual setup or additional server types กด Next

เลือก POP or IMAP กด Next


Your Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ
Email Addrss : ใส่อีเมล์
Account Type : POP3
Incoming mail server : cloud-mail.maildee.com
Outgoing mail server(SMTP) : cloud-smtp.maildee.com

User Name : ใส่ชื่ออีเมล์
Password : รหัสผ่านของอีเมล์
จากนั้นกด More Settings 

เลือกแท็บ Outgoing Server
ติ๊ก My outgoing server (SMTP) requires authentication ดังรูป

เลือกแถบ Advanced 
Incoing server (POP3) : 110
Outgoing server (SMTP): 587

ติ๊ก Leave a copy of messages on the server
ติ๊ก Remove from server after 30 days
กด OK


กด Next


จากนั้นรอการ Test account เสร็จ กด Close

กด Finish

บทความที่เกี่ยวข้อง

[MD Cloud][iOS] วิธีตั้งค่าอีเมล์บน iPhone, iPad

วิธี Add account บน iPhone, iPad (IMAP)เข้าไปที่ Settings (ตั้งค่า) > เลือกไปที่ Mail, Contacts, Calendars

เลือก Add Account

ผู้ให้บริการอีเมล์ เลือก Other

จากนั้นเลือก Add Mail Account

ใส่รายละเอียดของบัญชีอีเมล์ให้ถูกต้อง
Description ระบุอะไรก็ได้ เช่น ชื่อย่อของบริษัทฯ เพื่อแสดงผลบนมือถือ

เลือกการตั้งค่าแบบ IMAP
INCOMING MAIL SERVER
Hostname: cloud-mail.maildee.com
OUTGOING MAIL SERVER
Hostname: cloud-smtp.maildee.com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์

Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์

กด Next จากนั้นรอการ Verify

กด Continue เพื่อ Verify Incoming Server

กด Continue เพื่อ Verify Outgoing Server


เมื่อ Verify เรียบร้อยแล้ว เลือกไปที่ Save

เข้า Home ของ smartphone เลือกไปที่ App Mail

เมื่อเข้ามา Application จะทำการดึงข้อมูลจาก Server ลงมายัง Smart Phone 
รอการ Syncronize อีเมล์ใหม่ลงบนมือถือ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[Hotmail] วิธีย้ายอีเมล์ที่ส่งเข้า Junk Mail ออกไปยัง Inbox

วิธีย้ายอีเมล์ที่ส่งเข้า Junk Mail ออกไปยัง Inbox


ผู้ใช้ Email หลายราย เกิดปัญหาการรับอีเมล์ฉบับสำคัญจากผู้รับ เนื่องจาก Email ดังกล่าวเข้าไปอยู่ ใน Junk Mail Folder ซึ่งอาจทำให้พลาดข้อมูลสำคัญ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจตามมา แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอน เพราะในบางครั้ง User ก็ลืมเข้าไปตรวจเช็คอีเมล์ใน Junk Folder โดยส่วนใหญ่ User ก็จะมุ่งเป้าไปที่ Inbox เพื่อเปิดจดหมาย จึงลืมไปว่า Junk Folder ก็เป็นที่ที่หนึ่ง ที่ Email บางฉบับได้เข้าไปอยู่ได้ จึงทำให้พลาดอีเมล์ฉบับนั้น

เลือก Not Junk Mail

ติ๊ก เลือกอีเมล์ที่ต้องการเอาออกจาก Junk Folder
เลือก 'Not Junk' > Not Junk ดังภาพ

เพียงเท่านั้นอีเมล์ที่เข้า Junk ก็จะถูกย้ายไปอยู่ใน INBOX และครั้งถัดไปที่ผู้ส่งส่งข้อความมายังเรา อีเมล์ก็จะเข้าไปที่ INBOX อัตโนมัติ


อีกหนึ่งวิธี ที่สามารถทำได้คือการตั้ง Filter ให้บัญชีอีเมล์นั้น ๆ เข้าไปอยู่ใน INBOX ทันทีที่ได้รับเมล์


1. เมื่อเข้ามาใน Junk Mail เลือกอีเมล์ฉบับที่ต้องการให้เข้าไปอยู่ใน Inbox
โดยทำการเลือกติ๊กถูก หน้าอีเมล์ฉบับนั้น

2. จากนั้นไปที่ตั้งค่า รูปเฟือง ด้านขวาบน
3. เลือกคำสั่ง Manager rules

4. เลือก New เพื่อทำการตั้งค่า อีเมล์ใหม่ ไม่ให้เข้าไปอยู่  Junk Mail
5. Sender contains ใส่ อีเมล์ ที่ต้องการ ย้ายลงไป จากนั้น เลือก Move to > Inbox คลิก Create rule 

If sender contains: "tland.thailand@gmail.com" then move Inbox เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า
หากมี ผู้ส่ง tland.thailand@gmail.com อีเมล์จะถูกย้ายเข้าไปที่ Inbox


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server