วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[Hotmail] วิธีย้ายอีเมล์ที่ส่งเข้า Junk Mail ออกไปยัง Inbox

วิธีย้ายอีเมล์ที่ส่งเข้า Junk Mail ออกไปยัง Inbox


ผู้ใช้ Email หลายราย เกิดปัญหาการรับอีเมล์ฉบับสำคัญจากผู้รับ เนื่องจาก Email ดังกล่าวเข้าไปอยู่ ใน Junk Mail Folder ซึ่งอาจทำให้พลาดข้อมูลสำคัญ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจตามมา แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอน เพราะในบางครั้ง User ก็ลืมเข้าไปตรวจเช็คอีเมล์ใน Junk Folder โดยส่วนใหญ่ User ก็จะมุ่งเป้าไปที่ Inbox เพื่อเปิดจดหมาย จึงลืมไปว่า Junk Folder ก็เป็นที่ที่หนึ่ง ที่ Email บางฉบับได้เข้าไปอยู่ได้ จึงทำให้พลาดอีเมล์ฉบับนั้น

เลือก Not Junk Mail

ติ๊ก เลือกอีเมล์ที่ต้องการเอาออกจาก Junk Folder
เลือก 'Not Junk' > Not Junk ดังภาพ

เพียงเท่านั้นอีเมล์ที่เข้า Junk ก็จะถูกย้ายไปอยู่ใน INBOX และครั้งถัดไปที่ผู้ส่งส่งข้อความมายังเรา อีเมล์ก็จะเข้าไปที่ INBOX อัตโนมัติ


อีกหนึ่งวิธี ที่สามารถทำได้คือการตั้ง Filter ให้บัญชีอีเมล์นั้น ๆ เข้าไปอยู่ใน INBOX ทันทีที่ได้รับเมล์


1. เมื่อเข้ามาใน Junk Mail เลือกอีเมล์ฉบับที่ต้องการให้เข้าไปอยู่ใน Inbox
โดยทำการเลือกติ๊กถูก หน้าอีเมล์ฉบับนั้น

2. จากนั้นไปที่ตั้งค่า รูปเฟือง ด้านขวาบน
3. เลือกคำสั่ง Manager rules

4. เลือก New เพื่อทำการตั้งค่า อีเมล์ใหม่ ไม่ให้เข้าไปอยู่  Junk Mail
5. Sender contains ใส่ อีเมล์ ที่ต้องการ ย้ายลงไป จากนั้น เลือก Move to > Inbox คลิก Create rule 

If sender contains: "tland.thailand@gmail.com" then move Inbox เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า
หากมี ผู้ส่ง tland.thailand@gmail.com อีเมล์จะถูกย้ายเข้าไปที่ Inbox


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น