วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][iOS] วิธีตั้งค่าอีเมล์บน iPhone, iPad

วิธี Add account บน iPhone, iPad (IMAP)เข้าไปที่ Settings (ตั้งค่า) > เลือกไปที่ Mail, Contacts, Calendars

เลือก Add Account

ผู้ให้บริการอีเมล์ เลือก Other

จากนั้นเลือก Add Mail Account

ใส่รายละเอียดของบัญชีอีเมล์ให้ถูกต้อง
Description ระบุอะไรก็ได้ เช่น ชื่อย่อของบริษัทฯ เพื่อแสดงผลบนมือถือ

เลือกการตั้งค่าแบบ IMAP
INCOMING MAIL SERVER
Hostname: cloud-mail.maildee.com
OUTGOING MAIL SERVER
Hostname: cloud-smtp.maildee.com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์

Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์

กด Next จากนั้นรอการ Verify

กด Continue เพื่อ Verify Incoming Server

กด Continue เพื่อ Verify Outgoing Server


เมื่อ Verify เรียบร้อยแล้ว เลือกไปที่ Save

เข้า Home ของ smartphone เลือกไปที่ App Mail

เมื่อเข้ามา Application จะทำการดึงข้อมูลจาก Server ลงมายัง Smart Phone 
รอการ Syncronize อีเมล์ใหม่ลงบนมือถือ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น