วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Thunderbird] วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร Type: IMAP

วิธีการ Add account บน Mozilla Thunderbird (IMAP)

หน้าแรกของ Mozilla Thunderbird 

คลิกที่ไอคอน 'Email'

เลือก Skip this and use my existing email

กรอกรายละเอียด Your Name, Email address และ Password 
จากนั้นคลิก Continue

เลือกการตั้งค่าแบบ IMAP จากนั้นคลิก Manual config

ใส่ค่า Incoming: cloud-mail.maildee.com Port 143
            Outgoing: cloud-smtp.maildee.com Port 587
จากนั้นคลิก
1. Re-test ถ้าหากถูกต้อง จะมีข้อความขึ้นว่า The following settings were found by probing the given server
2.
คลิก Done

โปรแกรมจะทำการ Synchronize ข้อมูลมาที่เครื่อง
เมื่อเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
บทคยวามที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น