วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิธีตั้ง Password ไฟล์ PDF เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ที่ต้องการความลับสูงการสื่อสารผ่าน อีเมล์บริษัท ในยุคปัจจุบัน ไฟล์ที่ได้รับความนิยมสูง คือ File PDF ซึ่งใช้ในการแนบไฟล์ สำหรับการรับส่งผ่าน อีเมล์บริษัท  ซึ่งการสื่อสารสำหรับเอกสารสำคัญที่มีความลับสูง อาจจะต้องเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัย ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการตั้ง Password ให้แก่ File PDF เมื่อปลายทางมีการเปิด File PDF ของคุณขึ้นมา จะต้องทำการใส่ Password ก่อน ถึงจะเปิดไฟล์ PDF ได้วิธีตั้ง Password ไฟล์ PDF เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ที่ต้องการความลับสูง


เมื่อเปิดไฟล์งาน pdf เข้าไปที่เครื่องมือ Secure>Manage Security Policies เพื่อกำหนดเงื่อนไขความปลอดภัย


ไปที่ New เพื่อเพิ่มการตั้งค่าในการใส่ Passwordเลือกไปที่ Use passwords คลิก Next
ทำการตั้งชื่อ Policy เงื่อไข การตตั้งค่า จากนั้นคลิก Next
เลือกที่ Require a password to open the document ทำการใส่ Password ที่ต้องการ
จากนั้นคลิก OKใส่ Password ยืนยันอีกครั้ง คลิก OK
คลิก Finish เสร็จสิ้นการตั้งค่า
คลิก Apply to Document เพื่อใช้งานการตั้งค่า Password เมื่อเปิดไฟล์ PDF ที่ทำการใส่ Password ไว้ ก็จะมี Pop up ขึ้นมาเตือน เพื่อให้ใส่ Password ก่อน เปิดดูข้อมูล
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , อีเมล์บริษัทEmail server 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น