วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][MS Outlook] วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร แบบ POP

วิธีการเพิ่มอีเมล์ลงในโปรแกรม MS Outlook  ของระบบอีเมล์ MD cloud  แบบ POP มีขั้นต่อดังตอนไปนี้


เลือก FILE


เลือก Add Account 


เลือก Manual setup or additional server types กด Next

เลือก POP or IMAP กด Next


Your Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ
Email Addrss : ใส่อีเมล์
Account Type : POP3
Incoming mail server : cloud-mail.maildee.com
Outgoing mail server(SMTP) : cloud-smtp.maildee.com

User Name : ใส่ชื่ออีเมล์
Password : รหัสผ่านของอีเมล์
จากนั้นกด More Settings 

เลือกแท็บ Outgoing Server
ติ๊ก My outgoing server (SMTP) requires authentication ดังรูป

เลือกแถบ Advanced 
Incoing server (POP3) : 110
Outgoing server (SMTP): 587

ติ๊ก Leave a copy of messages on the server
ติ๊ก Remove from server after 30 days
กด OK


กด Next


จากนั้นรอการ Test account เสร็จ กด Close

กด Finish

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น