วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[MD OX] วิธีการตั้งค่าอีเมล์ @ชื่อบริษัท บน MacBook


การใช้งานระบบ Email Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC สามารถใช้งานได้โดยทำการติดตั้งอีเมล์บนเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC วิธีการมีติดตั้งมีดังนี้


เปิด icon Mail 

เลือก Mail-->Preferences...

เมนู Accounts เลือก + เพื่อ Add account

พิมพ์รายละเอียดของเรา กด Continue

Incoming Mail Server
Account Type: IMAP
Description: คำบรรยาย, อธิบาย
Incoming Mail Server: mail.privateemail.com หรือ mail.(โดเมนเนม)
User Name: ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
กด Continue

เลือก Use SSL กด Continue

Outgoing Mail Server: mail.privateemail.com หรือ mail.(โดเมนเนม)
ทำเครื่องหมายที่ Use Authentication
User Name: บัญชีอีเมล์ของเรา
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
กด Continue

ตรวจสอบการตั้งค่าจากนั้นกด Continue

Account ใหม่จะปรากฎขึ้นมา


ไปที่ Preferences... อีกครั้ง

เข้าไปตั้งค่า Port ของอีเมล์ที่ Accounts-->Advanced ดังภาพ
IMAP Path Prefix: INBOX
Port: 995 Use SSL

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น