วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[Outlook] โปรแกรม Microsoft Outlook มีกี่ Version และ แต่ละ Version แตกต่างกันอย่างไร

และองค์กรต่างๆ
เวอร์ชั่นของโปรแกรม Outlook แต่ละ เวอร์ชั่นมีความแตกต่างกันอย่างไร

Version ของ Outlook มักเป็นไปตามรุ่นของ Microsoft Office เช่น Microsoft Office 2013 โปรแกรม Outlook ก็จะเป็น Microsoft Outlook 2013 ไปด้วย

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในการจัดการอีเมล์ธุรกิจและอีเมลส่วนบุคคลที่ใช้ต่าง ๆ  Microsoft Outlook สามารถตอบสนองการใช้งานดียิ่งขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารติดต่อทางอีเมล์ของคุณทุกระดับการใช้งาน ทั้งส่วนบุคคล, ธุรกิจ, องค์กรขนาดใหญ่, เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลและธุรกิจได้ตลอดเวลา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปลักษณ์ ที่ได้รับออกแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา จนไปถึงคุณสมบัติขั้นสูงต่าง ๆ ด้านอีเมล์องค์กร การติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายทางการติดต่อธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

โปรแกรม Outlook Version ต่างๆ ที่ล้วนได้รับความนิยมในการใช้ในบริษัท

ความสามารถและ พัฒนาการของ Outlook แต่ละ Version

สิ่งที่ Microsoft ได้พัฒนา Outlook อย่างต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดก็คือ ความเร็ว และ การเสถียรของโปรแกรม การจัดการระบบ หรือแม้แต่การสนทนาทั้งหมด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เครื่องมือการจัดการด้านการสนทนา ที่แต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกันไป ทั้งมุมมองการสนทนาที่มีการพัฒนาได้ดีขึ้นตามลำดับ มีการแยกประเภทจดหมายได้ดี
การส่งข้อมูลที่มีการโต้ตอบ การเดินทางอย่างรวดเร็ว จะแจ้งเตือนคุณได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างทางลัดต่างๆได้ชัดเจน สิ่งที่ Microsoft พัฒนา คือหน้าตาของ Microsoft ที่มีความทันสมัย
สามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่ การจัดการเกี่ยวกับกล่องจดหมายเข้าของคุณ การตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมาย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ Microsoft Outlook ได้พัฒนา ในด้านของมุมมองต่าง ๆ จากแถบเครื่องมือเมนูต่างๆ โดยส่วนมาก การจัดการระเบียบฐานข้อมูล และกำหนดรูปแบบการใช้ Outlook ของคุณเอง


การเลือกใช้โปรแกรมเช็คอีเมล์ Microsoft Outlook เวอร์ชั่นไหนเหมาะสมกับคุณ

จะใช้ Microsoft Outlook Version ไหนดี

หาก Version ที่คุณใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel มีความคุ้นเคย โปรแกรมสร้างเอกสารเหล่านี้จะทำให้คุณรู้ตัวเองดีว่า สนุก ถนัด ชอบ กับการใช้ Version นี้หรือเปล่า เพราะ Microsoft Outlook จะอยู่ในส่วนหนึ่ง และเป็น Version รูปแบบเดียวกับโปรแกรมสร้างเอกสารที่คุณใช้อยู่ เพราะจะทำให้คุณเข้าใจ คุณลักษณะ แถบเครื่องมือต่างๆได้ดี จะมีรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน จึงทำให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน Microsoft Outlook ที่เหมาะสมที่สุด คือ Version เดียวที่คุณใช้ Microsoft World , Microsoft Excel อยู่ปัจจุบันนั่นแหละดีที่สุด

โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
การใช้งานควรเลือกใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ที่ถูกต้อง ตามกฏหมาย

Microsoft Outlook ไม่ได้เป็น Freeware ควรใช้ให้ถูกต้อง

องค์กรที่ใช้ Software ละเมิดลิขสิทธิ์ จะเสียโอกาสในการขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางเทคนิค จากผู้ให้บริการ นอกจากนี้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูล การสูญหาย เนื่องจาก Software ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ การทำงาน ประสิทธิภาพชิ้นงาน ดังนั้น การละเมิดลิขสิทธิ์จะนำไปสู่สภาวะความเสียงในด้านของข้อมูลได้
ห้ามทำการ อัพเดต software หากเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการป้องกันการตรวจจับลิขสิทธิ์ของทาง Microsoft Soft อาจจะทำให้องค์กรของคุณถูกจับได้ว่ามีการละเมิดใช้ลิขสิทธิ์


ความผิดหากบริษัทของคุณใช้ Microsoft Office ของปลอม

ปัญหาภายในองค์กรหากมีการผิดพลาดคือ คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ Software ของ Microsoft ได้เลย เพราะ Microsoft จำทำการจดบันทึกรหัสประจำเครื่องของคุณ อาจจะทำให้เกิดการฟ้องร้องกันได้
ซึ่งถ้าหาก ชิ้นงานของคุณมีความสำคัญมาก มีข้อมูลต่างๆที่สำคัญ คุณไม่สามารถร้องขอ หรือเรียกร้องอะไรได้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจจะถูกดำเนินคดีฟ้องร้องตามกฏหมายได้

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 21 มีนาคม 2538 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง :  มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น     กรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย ค่าปรับที่ได้มีการชำระตามคำพิพากษานั้น ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไรก็ดีการได้รับค่าปรับดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น

การใช้งาน Software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในองค์กรส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการประหยัด หาซื้อได้ง่าย แต่ผลที่จะตามมานั้นมหาศาลนัก หากมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ Software ต่าง ๆ ควรใช้อย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม Microsoft Outlook มีกี่ Version และ แต่ละ Version แตกต่างกันอย่างไร
โปรแกรม Microsoft Outlook คือ โปรแกรมอะไร ทำไมถึงได้รับความนิยม
ThunderBird VS Outlook โปรแกรมเช็คอีเมล์อันไหนดีกว่ากัน สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ

วิธีใช้ Flag หรือ ธงแดง ในโปรแกรม Microsoft Outlook คือ อะไร และ ใช้งานอย่างไร

ระบบอีเมล์บริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด​์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น