วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[MD OX] วิธีการตั้งค่าอีเมล์ @ชื่อบริษัท บน Windows Phone

ไป Settings

เลือก email + accounts

เลือก add an account

เลือก advanced setup

พิมพ์ชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน

กด Next

เลือก Internet email

พิมพ์รายละเอียด
Account Name: (บัญชีอีเมล)
Your Name: (ชื่อของเรา)
Incoming email server: mail.privateemail.com หรือ mail.(ชื่อโดเมน)
Account type: IMAP4

User Name: (ชื่อบัญชีอีเมล)
Password: (รหัสผ่านบัญชีอีเมล)
Outgoing (SMTP) email server: mail.privateemail.com หรือ mail.(ชื่อโดเมน)

กด Sign in

Account จะปรากฏขึ้นมาใน email + accounts

ไปที่ Inbox กด More-->settings

กดชื่อ account ที่เพิ่มเมื่อสักครู่นี้ให้อีเมล์ลิงค์ไปยัง inbox

เมื่อ Account ถูกลิงค์จะถูกย้ายมาอยู่ที่ this inbox

เสร็จสิ้น

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น