วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MS Outlook] วิธีการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ


หากผู้ใช้งานอีเมล์ต้องการจะตั้ง auto reply หรือ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ บนโปรแกรม Ms outlook 2013ซึ่งมีวิธีการง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการมีดังนี้

ทำการสร้างอีเมล์ขึ้นมา 1 ฉบับ เป็นเนื้อหาที่ต้องการตอบกลับ

จากนั้น Save As เป็น Outlook Template (*.oft) ดังรูป


คลิก FILE


คลิก Rules and  Alerts 

คลิก New Rule

เลือก Apply rule on message I receive คลิก Next


เลือก Where my name is in the To box คลิก Next


1.เลือก reply using a specific template
2. คลิก  a specific template
กด Next ดังรูป

เลือกไฟล์ที่ Sve เป็น Outlook Template ไว้เมื่อตอนเริ่มต้น คลิก Open


จากนั้นกด Next ตามรูปภาพ


เลือก except if it is an automatic reply กด Next


เปลี่ยนชื่อตามต้องการ กด Finish


จากนั้นทดสอบส่งอีเมล์เข้าอีเมล์ที่มีการตั้ง auto reply บนโปรแกรม MS outlook
จะปรากฏผลดังรูป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น