วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Thunderbird] วิธีการตั้งค่าอีเมล์ Type: POP

วิธี Add account บนโปรแกรม Mozilla Thunderbird type: POP

เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird
Create a new account: คลิกที่ Email 

เลือก Skip this and use my existing email

ใส่ชื่อของอีเมล์ ในช่อง Your name และ Email address กับ Password ให้ถูกต้อง
จากนั้นเลือก Continue

ใช้การตั้งค่า POP เลือกไปที่ Manual config

Server hostname incoming : cloud-mail.maildee.com Port 110
Outgoing : cloud-smtp.maildee.com Port 587
จากนั้นคลิก Re-test

หลังจากทำการ Re-test เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ
The following settings were found by probing the given server
จากนั้นคลิก Done

ตรวจสอบ Password เป็นอันเสร็จสิ้น
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server คุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น