วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Mac OS] วิธีเพิ่ม Account บน Mail App แบบ IMAP

Add Account Type: IMAP บน Mail App ทำอย่างไร ?


เปิด Mail App จากนั้น คลิกที่แถบ Menu bar เลือก Preferences...

คลิกที่ไอคอน '+' เพื่อเพิ่มอีเมล์

เลือก Add Other Mail Account... จากนั้นคลิก 'Continue'

กรอกรายละเอียดของอีเมล์ จากนั้นคลิก Create

คลิก 'Next'

Account type: IMAP
Mail Server: cloud-mail.maildee.com
Username: Your email account
Password: Your account password
จากนั้นกด 'Next'

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพขึ้นมา ให้เลือก 'Show Certificate'

ติ๊กที่ช่อง Always trust ... จากนั้นกด 'Connect'

กรอกรหัสผ่านของเครื่อง Mac จากนั้นกด Update Settings

SMTP Server: cloud-smtp.maildee.com
Username: Your email account
Password: Your account password
จากนั้นคลิก 'Create'

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพขึ้นมาอีกครั้ง ให้เลือก 'Show Certificate'

ติ๊กที่ช่อง Always trust ... จากนั้นกด 'Connect'

กรอกรหัสผ่านของเครื่อง Mac จากนั้นกด Update Settings

อีเมล์ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

บริษัท​ เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server อันดับ 1 ของไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น