แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา smtp จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา smtp จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิธีตั้ง SMTP ผ่าน Spam

วิธีตั้ง SMTP ผ่าน Spam มีดังนี้


เลือกอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า SMTP คลิก Changeใส่ค่า smtp.company เช่น smtp.abc.com
หรือ ระบุเป็นค่าที่ผู้ให้บริการกำหนด เช่น
smtp-spam.maildee.com กด more Settings
เลือกแถบ Outgoing Server   คลิกปุ่ม Log on using
User Name : smtp@company.com(เช่น smtp@abc.com)
Password: รหัสที่ผู้ให้บริการกำหนดให้
เลือกแถบ Advanced ตรวจสอบ Outgoing server(SMTP) : 587
กด OKกด Test Account Settings เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า SMTPเมื่อ Test Account Settings ผ่าน กด Close ดังรูปเมื่อ Test Account Settings ผ่านแล้ว กด Next 


จะมีการ Test Account Settings อีกครั้ง รอเสร็จสิ้นกระบวนการ กด Close  ดังรูป
กด Finish   เสร็จสิ้นการตั้งค่า SMTP ผ่าน Spam

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ Mail Server, Mail Hosting ที่ดีที่สุด

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีตั้ง SMTP ผ่าน Spam

วิธีการตั้ง SMTP ผ่าน Spam มีดังนี้


1. เลือก Tools
2. Account Settings1. ไป Outgoing Server (SMTP)
2. เลือก Account ที่ต้องการตั้งค่า SMTP
3. กด Edit ดังรูปServer Name:  smtp.company.com (เช่น smtp.abc.com)
Port: 587
User Name: smtp@company.com (เช่น smtp@abc.com)
กด OK ดังรูป

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีเปลี่ยน SMTP Server ให้ Authen ผ่าน Server ตัวอื่น ๆ

การเปลี่ยน SMTP Server เกิดขึ้นเมื่อใด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ส่งอีเมล์ไม่ออก แล้วผู้ส่งได้รับข้อความตีกลับในลักษณะ SMTP Blocked นั่นหมายความว่า SMTP Server (เซิฟเวอร์ขาออก) ของท่านนั้นอาจจะถูก Blacklisted อยู่ทำให้ส่งอีเมล์ออกไม่ได้ สำหรับผู้ส่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทำการเปลี่ยนค่า Config บนโปรแกรม MS Outlook เพื่อให้ส่งออกอีเมล์ด้วย SMTP Server อื่น ๆ แทน (ชั่วคราวเท่านั้น) โดยทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม ​Microsoft Outlook

File > Account Settings

2. ไปที่ Account Settings เพื่อเปลี่ยนค่า Outgoing Mail Server

คลิกที่ชื่อบัญชีอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม 'Change'

3. เปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น Server สำรอง หรือ IP สำรอง

เมื่อเปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น IP ตามที่ผู้ให้บริการแจ้งแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม 'More Settings...'

4. ไปที่แถบ 'Outgoing Server'

เลือก Log on using
Username: smtp@ชื่อโดเมน.com
Password: ตามที่ผู้ให้บริการแจ้ง
คลิก 'OK'

5. ทดสอบการตั้งค่า เพื่อเช็คว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องไหม

คลิกปุ่ม 'Test Account Settings...'

6. สถานะการตรวจสอบ

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
คลิกปุ่ม 'Close'

เมื่อทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ส่งจะสามารถส่งข้อความอีเมล์ออกได้ผ่าน SMTP Server สำรองในทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email Hosting/Server ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งสำหรับองค์กร

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีเปลี่ยนค่า Outgoing Server

วิธีเปลี่ยนค่า Outgoing Server ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird

หากผู้ใช้งานอีเมล์ต้องการเปลี่ยนแปลงค่า Outgoing Server  ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อขอค่า Outgoing Server และเมื่อได้ค่า Outgoing Server มาแล้ว ให้ทำการเปลี่ยนค่าดังกล่าวในโปรแกรม Mozilla Thunderbird  โดยวิธีการมีดังนี้
1.เลือก Tools
2. Account Settings

1. คลิกที่ Outgoing Server (SMTP)
2. เลือก Account ที่ต้องการเปลี่ยนค่า
3. กด Edit

เปลี่ยนค่าที่ Server Name: smtp.(ชื่อโดเมน).com
(ใส่ smtp.company.com ตัวอย่างเช่น smtp.abc.com )
Port: 587
Username: smtp@(ชื่อโดเมน).com
(ใส่ smtp@company.com เช่น smtp@abc.com)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Providerวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox

ในบางครั้งองค์กรของท่านอาจประสบปัญหา Fax ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไม่สามารถส่งเข้าไปยัง Email ที่กำหนดไว้ได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ตามวิธีในบทความนี้
การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
1. เข้าไปที่หน้าแรก > เลือกเมนู กำหนดคุณสมบัติหลัก

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
2. เลือก เมนูการตั้งค่าระบบ > เลือกการตั้งค่าอีเมล์ที่ส่งออก/ได้รับ

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
3. เลือกไปที่หัวข้อ Outgoing /Incomig Email > เลือก SMTP Server Settings

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
4. จะปรากฏ หัวข้อต่าง ๆ ให้ตั้งค่าดังภาพ โดยลูกค้าตรวจสอบการตั้งค่าตามรายละเอียดนี้
SMTP Server Name/IP Address : smtp.โดเมนของลูกค้า
SMTP Server Port Number : 587
Email Send Authentication : SMTP AUTH
Login Credentials for E-mail Send : System
SMTP AUTH Login Name : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ Fax ส่งไปถึง
SMTP AUTH Password : รหัสผ่านของอีเมล์ที่ต้องการให้ Fax ส่งไปถึงEmail Hosting/Server ที่ดีที่สุดของประเทศไทย


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีอ่าน Error Code ของอีเมล์ (Email) โดยเฉพาะผู้ใช้งานบน Outlook หรือ ThunderbirdError Code ประเภทต่างๆ ในการส่งขาออก (SMTP) ในโปรแกรม Outlook หรือ ThunderBird

550 5.1.1 Recipient address rejected: User unknown in virtual alias table;หมายถึง Email ปลายทางที่คุณส่งไปนั้น ถูกตีกลับ (Bounce) โดยเหตุผลที่พบส่วนใหญ่ คือ 
 1. คุณระบุชื่อ Email ปลายทางผิด
 2. ระบบ Email Server ของปลายทางล่ม
 3. หาก Email ปลายทางมีการตั้งการส่งต่ออีเมล์ (Forward) ไปยังฉบับอื่น แล้วส่งไม่สำเร็จก็เกิด Error นี้ขึ้นมาได้554 5.7.1 Service unavailable; Client host X.X.X.X blocked using zen.spamhaus.org;
 • IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ หรือ Public IP ในตัว Rounter ที่คุณได้รับ อยู่ใน List ที่เข้าข่ายที่เป็น Spam mail หรือ Black list ซึ่งคุณสามารถเช็ค IP ของคุณว่าติด Blacklist หรือไม่ โดยเข้าไปที่ http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=<your_ipaddress>


550 5.7.1 : Helo command rejected: You aren't localhost.
550 5.7.1 : Helo command rejected: You aren't localhost.localdomain.
550 5.7.1 : Helo command rejected: You are not me.

 • SMTP ของเราจะไม่ยอมรับคำสั่ง HELO ที่ถูกส่งโดย localhost และ ชื่อ Domain ไม่ถูกต้อง
  หากคุณพบปัญหานี้โปรดสอบถามไปยัง ISP (ผู้ให้บริการ Internet ที่คุณใช้อยู่)บทความโดย
ระบบอีเมล์ธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Maildee.com 
550 5.7.1 Service unavailable; client [a.b.c.d] blocked using rbl.mailhostbox.com
 • ทางเราจะไม่อนุญาตให้คุณส่ง Email ไปยัง Email Server ปลายทางใดๆ ที่ IP ของปลายทางนั้นอยู่ใน Blacklist เพื่อป้องกัน Email ของคุณ ไม่ให้ถูกโจมตีจาก ไวรัส และ Spam ที่ิอาจจะมีการตีกลับจาก IP ปลายทางอย่างอัตโนมัติ อ่านข้อมูลได้ที่  http://whitelist.mailhostbox.com/
554 5.7.1 : Relay access denied;
สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจาก
 1. Domain ของคุณยังอยู่ในสถานะ "Pending Verification" ซึ่งคุณสามารถดูได้จาก control panel โดยมักจะเกิดกับ Domain ที่มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
 2. การตั้งค่า ขาออก (SMTP) ของคุณ นั้นตั้งผิด โดยเฉพาะคุณไม่ได้มีการติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Our server requires authentication  คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า (Outlook, Thunderbird, Apple, Android)
 • ข้อความของคุณไม่อนุญาตให้มีการส่งออก เนื่องจาก อาจจะมีการใส่ข้อความที่ดูเหมือน Spam
 • คุณมีการส่ง Email ไปหาคนจำนวนมากๆ โดย Email นั้นไม่มีอยู่จริง หากมีค่า เหล่านี้สูงหรือบ่อยครั้งเกินไป ระบบจะไม่อนุญาตให้คุณส่งอีเมล์ออกไปอีกเพราะมันจะมองเป็น Bounce Email
 • หากคุณมั่นใจว่าข้อความที่คุณต้องการส่งนั้นไม่ใช่ Spam โปรดแจ้งทีม Maildee.com เพื่อให้ความถูกต้องและแน่นอน
530 5.7.0 Recipient address rejected: Authentication Required.
 • การตั้งค่าขาออก (SMTP) ของคุณ นั้นตั้งผิด โดยเฉพาะคุณไม่ได้มีการ ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Our server requires authentication  คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า (OutlookThunderbirdAppleAndroid)


บทความโดย
ระบบอีเมล์ธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Maildee.com 

550 5.4.5 Recipient address rejected: Hourly domain sending quota exceeded
 • ข้อความนี้จะแสดงขึ้นทันที เมื่อ คุณได้ทำการส่ง Email ออกไปเกินจำนวนที่ทางเราจำกัดไว้ 
 • ซึ่งข้อความนี้จะปรากฎขึ้นหาก Domain ของคุณได้ส่ง Email ในชั่วโมงเดียวกัน ออกไปเกิน 300 ฉบับ ซึ่งโดยปกติเราจะตั้งไว้ให้ไม่เกิน 300 ฉบับ ต่อDomain 
 • ในกรณีที่คุณมี User จำนวนมาก โปรดติดต่อทีม MailDee.com เพื่อขอ SMTP2, SMTP3 เพื่อรองรับการส่งในปริมาณมาก คลิกเพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
550 5.4.6 Recipient address rejected: Hourly sending quota exceeded


553 5.7.1 Sender address rejected: not owned by user user@domain.com
ข้อความนี้จะเกิดขึ้น หากคุณได้พยายามทำการส่ง Email ออก และ กำหนด Username และ Password ของ SMTP ผิดหลายครั้งเกินไป, ซึ่ง Error นี้จะหาย หากคุณได้ไปทำการยืนยันตัวตน ใน webmail  โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. Log in เข้าไปยัง webmail ในนาม Email:  user1@domain.com (อีเมล์ที่มีปัญหาในการส่ง)
 2. เพิ่ม Add the identity ใน settings tab สำหรับ User ที่คุณต้องการ 
 3. หลังจากที่คุณได้ยืนยันตัวตนใน webmail แล้ว ระบบจะยอมให้คุณส่ง
554 5.7.1 : Recipient address rejected: USER IS SUSPENDED

 • Error นี้จะเกิดขึ้นหาก Admin ของระบบ Email คุณได้ใช้คำสั่ง ระงับการทำงานของ Email Account คุณ

522 5.7.1 : Recipient address rejected: Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

 • Error นี้จะเกิดขึ้นหาก User ได้ใช้งานพื้นที่ Email เกินกว่าที่กำหนด


554 5.7.1 : Sender address rejected: Access denied.

 • Email ที่คุณใช้อยู่ถูก Block เป็นการชั่วคราว เนื่องจากระบบมองว่าคุณกำลังใช้งานเพื่อส่ง Spam
 • หากคุณไม่ได้เป็นผู้ส่ง Spam อาจจะเกิดจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติด ไวรัส และ ไวรัส ได้ส่ง Email ออกไปจำนวนมากๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัว ซึ่งมักเกิดได้สำหรับผู้ใช้งาน Outlook
450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname

 • อีเมล์ปลายทางมีการตีกลับ คุณต้องติดต่อไปยัง Admin ของ Email ปลายทาง เพื่อ Add ค่า rDNS ใน Email Server ปลายทาง
450 4.7.1 : Recipient address rejected: Policy Rejection- Quota Exceeded

 • คุณใช้งานพื้นที่เกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้


450 4.7.1 Recipient address rejected: Access denied.

 • Server ปลายทางได้ทำการ Block Email ของคุณ
451 4.3.5 Server configuration problem - try again later;
451 4.7.1 Service unavailable - try again later;
 • การตั้งค่า ขาออก (SMTP) ของคุณ นั้นตั้งผิด โดยเฉพาะคุณไม่ได้มีการ ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Our server requires authentication  คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า (OutlookThunderbirdAppleAndroid)

452 4.5.3 Error: too many recipients

 • ระบบของเราจะไม่ยอมให้คุณส่ง Email ไปยังปลายทาง ในช่อง To, CC และBcc รวมกันเกิน 50 คน ในการส่งหนึ่งครั้ง
 • คุณควรแก้ไขปัญหาด้วยการส่งอีเมล์ ครั้งละ 50 ฉบับ เป็นจำนวน 2 ครั้งแทน เป็นต้น

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์แบบ creative commons license
การนำบทความไปเผยแพร่ต่อ ต้องมีการ ทำ Link อ้างอิงกลับมาที่ URL นี้
การละเมิดลิขสิทธ์โดยการนำบทความของเราไปเผยแพร่โดยมิได้มีการทำ Link อ้างอิงกลับมาที่ URL นี้ มีความผิดทางกฏหมายในการละเมิดลิขสิทธ์ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด

บทความโดย
ระบบอีเมล์ธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Maildee.com

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Android] วิธีแก้ไข SMTP Server บนมือถือ

วิธีแก้ไข SMTP Server ในมือถือระบบ Android

ผู้ใช้งานอีเมล์บนมือถือระบบ Android สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงค่า SMTP Server ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ Email Server ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงค่า SMTP Server มีดังนี้

เลือก Settings

เลือก Accounts & sync

เลือก account ที่ต้องการแก้ไขค่า SMTP Server

เลือก Account settings

เลือก Account  ดังรูป

เลือก Outgoing settings


แก้ไขค่าตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการให้ถูกต้อ
จากนั้นกด Done

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

บริการ Email Hosting มาตรฐานโลกของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

กรณีศึกษา ผู้ให้บริการ Email Hosting
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด หรือ TL

เนื่องจากปัจจุบันการใช้งาน Email ในประเทศไทย ในระดับองค์กร ถือเป็นที่นิยมและถูกใช้ในกระบวนการทางธุรกิจมากที่สุดระบบหนึ่ง เนื่องจาก ผู้ใช้งานต่างยอมรับในเรื่องความสะดวก และความปลอดภัยในการรับส่ง ในรูปแบบ Email ดังนั้น หากองค์กร หรือ บริษัทของคุณกำลังมองหา ผู้ให้ บริการ Email Hosting หรือ ระบบ Email Hosting ที่คุณใช้งานอยู่มีปัญหา กรณีศึกษา ระบบ Email Hosting ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจระบบหนึ่ง


กระบวนการรับอีเมล์ มีการป้องกันการล่มไว้ ถึง 3 Server ที่ทำเป็น RAID 0

ปัญหาการล่มของ ระบบ Email Hosting ถือ เป็นปัญหาหลักๆ ที่ผู้เขียนมักพบได้บ่อย แต่เนื่องจากการทำงานของ Email ในกระบวนการธุรกิจนั้น ทุกวินาที นั้นมีค่าอย่างยิ่ง ดังนั้นการล่มของระบบถือเป็นเรื่องใหญ่มาก และปัญหาที่รองลงมาคือปัญหาเรื่อง Spam Mail หรือ Email ขยะ
ที่มีการ Backup ถึง 3 Server
ภาพอธิบายการทำงานทำงาน ใน ส่วน ขาเข้า (incoming email server)


 • ทาง บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้มีการกรอง Spam ทุกอีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามาโดยยึดตามฐานข้อมูลใน Server Texas, U.S.A. ซึ่งเป็นฐานข้อมูล Spam ที่ Update ที่สุด ทำให้ผู้ใช้งานได้รับ Spam น้อยกว่าการใช้งานใน Share Email Hosting ทั่วไป ที่มีการกรองแต่ RBL (IP Black list) และบางครั้งก็ไม่ Update
 • ซึ่ง บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้วิธีการ Backup แบบ RAID 0 ถึง 3 Server หมายถึง ในกรณีที่ Server ตัวที่ 1 ล่ม, Server ตัวที่ 2 ทำงานทันที และ ในกรณีที่ Server ตัวที่ 2 ล่ม, Server ตัวที่ 3 ทำงานทันที ซึ่งในสถานการณ์ปกติ จะมีการซิงค์ข้อมูลในทุกๆ Server ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน (RAID 0) 

กระบวนการส่งอีเมล์ขาออกนั้นมีการป้องกัน Outgoing Server ไว้ถึง 4 Server

ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
กระบวนการส่งอีเมล์ออก ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด มีการป้องกันไว้ถึง 4 Server
 • จากภาพจะเห็นได้ว่า ในเหตุการณ์ปกติ ผู้ใช้งานก็สามารถทำการส่ง จาก SMTP หลัก (Main SMTP) ได้เสมอ
 • แต่ในกรณีที่  SMTP หลัก (Main SMTP) มีปัญหาการใช้งาน ตั้งแต่ระบบล่ม หรือต้องปิดปรับปรุง Server, SMTP Server 2,3,4 ก็สามารถทำงานได้ทันที ซึ่ง ในส่วนนี้ จะทำให้การส่งอีเมล์ของผู้ใช้บริการนั้นราบรื่น

ข้อมูลโดยสรุป

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ได้นำ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และได้วางแผนการป้องกันในเคสวิกฤต ไว้ในทุกๆ ขั้นตอนเสมอ เพื่อ ให้ลูกค้าและผู้ใช้งาน เกิดความเสี่ยง หรืออัตราการ Down Time นั้นให้น้อยที่สุด รวมถึงการกรอง Spam Mail ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้ Email Hosting ในแบบ Share Hosting ซึ่งปัญหานี้ส่งผลโดยตรง ทำให้ User ที่ใช้งาน Email เกิดความรำคาญ และไม่อยากใช้งาน Email ในที่สุด

นอกจากบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด จะมีการให้บริการ Email Hosting แล้วยังมีให้บริการ Web Hosting ที่มีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานธุรกิจ, องค์กร โดยเฉพาะอีกด้วย คุณสามารถคลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง คือ อะไร และ ทำงานอย่างไร

บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์ (Web Site) คือ อะไร และ ทำงานอย่างไร

พื้นที่เว็บหรือ Disk Space ของ Web Hosting คือ อะไร ?


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Thunderbird] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ คลิกที่ Email

เลือก Skip this and use my exiting email

กรอกรายละเอียดบัญชีอีเมล์ จากนั้นกด Continue

ตั้งค่าดังภาพ
Incoming (IMAP): imap.(ชื่อโดเมน).com Port: 143
Outgoing SMTP: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port: 587
User name: (ชื่อบัญชีอีเมล์)
จากนั้นกดปุ่ม Retest และ Done

จะมีหน้าต่างให้ยืนยัน Server ให้กด Confirm Security Exception

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ไปที่  Options --> Account Settings...

เลือก Outgoing Server (SMTP) และกดปุ่ม Edit

เปลี่ยน User Name: smtp@(ชื่อโดเมน).com

คลิก OK

 เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้ทดสอบส่งอีเมล์ครั้งแรก จะมี Error ขึ้นดังภาพ

คลิก OK

จะมีหน้าต่างให้ยืนยัน Server ให้กด Confirm Security Exception

คลิก Enter New Password

ใส่รหัสผ่าน (SMTP) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง และคลิก OK

การตั้งค่าอีเมล์เสร็จสมบูรณ์

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพ