วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีตั้ง SMTP ผ่าน Spam

วิธีการตั้ง SMTP ผ่าน Spam มีดังนี้


1. เลือก Tools
2. Account Settings1. ไป Outgoing Server (SMTP)
2. เลือก Account ที่ต้องการตั้งค่า SMTP
3. กด Edit ดังรูปServer Name:  smtp.company.com (เช่น smtp.abc.com)
Port: 587
User Name: smtp@company.com (เช่น smtp@abc.com)
กด OK ดังรูป

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น