วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีเปลี่ยนค่า Outgoing Server

วิธีเปลี่ยนค่า Outgoing Server ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird

หากผู้ใช้งานอีเมล์ต้องการเปลี่ยนแปลงค่า Outgoing Server  ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อขอค่า Outgoing Server และเมื่อได้ค่า Outgoing Server มาแล้ว ให้ทำการเปลี่ยนค่าดังกล่าวในโปรแกรม Mozilla Thunderbird  โดยวิธีการมีดังนี้
1.เลือก Tools
2. Account Settings

1. คลิกที่ Outgoing Server (SMTP)
2. เลือก Account ที่ต้องการเปลี่ยนค่า
3. กด Edit

เปลี่ยนค่าที่ Server Name: smtp.(ชื่อโดเมน).com
(ใส่ smtp.company.com ตัวอย่างเช่น smtp.abc.com )
Port: 587
Username: smtp@(ชื่อโดเมน).com
(ใส่ smtp@company.com เช่น smtp@abc.com)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Providerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น