วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Android] วิธีแก้ไข SMTP Server บนมือถือ

วิธีแก้ไข SMTP Server ในมือถือระบบ Android

ผู้ใช้งานอีเมล์บนมือถือระบบ Android สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงค่า SMTP Server ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ Email Server ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงค่า SMTP Server มีดังนี้

เลือก Settings

เลือก Accounts & sync

เลือก account ที่ต้องการแก้ไขค่า SMTP Server

เลือก Account settings

เลือก Account  ดังรูป

เลือก Outgoing settings


แก้ไขค่าตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการให้ถูกต้อ
จากนั้นกด Done

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น