วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีเปลี่ยน SMTP Server ให้ Authen ผ่าน Server ตัวอื่น ๆ

การเปลี่ยน SMTP Server เกิดขึ้นเมื่อใด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ส่งอีเมล์ไม่ออก แล้วผู้ส่งได้รับข้อความตีกลับในลักษณะ SMTP Blocked นั่นหมายความว่า SMTP Server (เซิฟเวอร์ขาออก) ของท่านนั้นอาจจะถูก Blacklisted อยู่ทำให้ส่งอีเมล์ออกไม่ได้ สำหรับผู้ส่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทำการเปลี่ยนค่า Config บนโปรแกรม MS Outlook เพื่อให้ส่งออกอีเมล์ด้วย SMTP Server อื่น ๆ แทน (ชั่วคราวเท่านั้น) โดยทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม ​Microsoft Outlook

File > Account Settings

2. ไปที่ Account Settings เพื่อเปลี่ยนค่า Outgoing Mail Server

คลิกที่ชื่อบัญชีอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม 'Change'

3. เปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น Server สำรอง หรือ IP สำรอง

เมื่อเปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น IP ตามที่ผู้ให้บริการแจ้งแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม 'More Settings...'

4. ไปที่แถบ 'Outgoing Server'

เลือก Log on using
Username: smtp@ชื่อโดเมน.com
Password: ตามที่ผู้ให้บริการแจ้ง
คลิก 'OK'

5. ทดสอบการตั้งค่า เพื่อเช็คว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องไหม

คลิกปุ่ม 'Test Account Settings...'

6. สถานะการตรวจสอบ

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
คลิกปุ่ม 'Close'

เมื่อทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ส่งจะสามารถส่งข้อความอีเมล์ออกได้ผ่าน SMTP Server สำรองในทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email Hosting/Server ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งสำหรับองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น