Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีการแนบไฟล์ผ่าน Live Chat (เว็บ maildee.com)

วิธีการแนบไฟล์ผ่าน Live Chat  (เว็บ maildee.com)

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ maildee.com มุมขวาด้านล่าง จะมีกล่อง Live Chat เด้งขึ้นมา หากต้องการแนบไฟล์ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้เมื่อกดช่อง Live Chat ขึ้นมา จะมีหน้าตาดังภาพ


เลือก Options จากนั้นเลือก Send a File
เลือกไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์


เมื่อไฟล์อัพโหลดสำเร็จ จะปรากฏดังภาพ 


วิธีการแนบไฟล์ผ่าน Live Chat  (เว็บ technologyland.co.th)

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ technologyland.co.th มุมขวาด้านล่าง จะมีกล่อง Live Chat เด้งขึ้นมา หากต้องการแนบไฟล์ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้เมื่อกดช่อง Live Chat ขึ้นมา จะมีหน้าตาดังภาพ 


เมื่อกดตรงตัวเลือก จะไม่มีตัวเลือกให้ส่งไฟล์


ต้องพิมพ์ข้อความบางอย่างส่งไปก่อน 


กดที่ตัวเลือกอีกครั้ง  จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมา เลือก ส่งไฟล์


เลือกไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์


เมื่อไฟล์อัพโหลดสำเร็จ จะปรากฏดังภาพ 

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น