Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีการตั้ง Auto Archive อีเมล์


Archive อีเมล์ คืออะไร ทำไมต้องทำ แล้วทำตอนไหนถึงจะเหมาะ


Archive อีเมล์คือการ Backup ข้อมูลอีเมล์ทั้งหมดในการส่ง รับ จัดเก็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบ
ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ ถึงแม้ว่าได้ทำการลบอีเมล์ใน Inbox หรือ Sent ไปแล้วก็ตาม

ประโยชน์ของ Archive อีเมล์

     ปัจจุบันอีเมล์เป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อธุรกิจ อีเมล์แต่ละฉบับจึงมีความสำคัญมาก เราควรรู้วิธีเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ถ้าหากอีเมล์จริงใน Inbox หาย เราสามารถเข้าถึง Email Archive ที่ทำการจัดเก็บไว้ เพื่ออ่านหรือนำไปอ้างอิงได้อีกด้วย

วิธีการตั้ง Auto Archive อีเมล์
ไปที่ เครื่องมือ(Tools) > ตัวเลือก (Option)

ไปที่แถบ อื่นๆ(Other) > เก็บถาวรอัตโนมัติ(Auto Archive)

ทำการติ๊กเลือกรายการตั้งค่าเก็บอัตถาวรอัตโนมัติตามต้องการ > ตกลง (OK)

บทความที่เกี่ยวข้อง   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น