วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] การสร้าง Template อีเมล์ทำอย่างไร

Template บน Thunderbird คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

     เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเปิดใช้โปรแกรมอะไรก็ตามมักจะมี Template ให้เราเลือกใช้งานตามลักษณะงาน

     Template คืออะไร   Template คือแม่แบบงานที่ถูกกำหนดมาตามลักษณะที่เหมาะสมถูกต้องในการใช้งาน บางครั้งมีการใช้งานรูปแบบในการเขียนเมล์ถึงลูกค้าแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราสามารถสร้าง Template ของแต่ละเคสขึ้นมา เพื่อที่เวลาเราใช้ส่งเมล์ครั้งต่อไป จะได้สะดวกในการเรียกใช้งาน


วิธีการสร้าง Template ทำได้ดังนี้
1. เข้าไปที่ Write เขียนจดหมาย จากนั้นจะปรากฏหน้าเขียนจดหมายขึ้นมา
ทำการร่าง เค้าโครง คำต่าง ๆ ที่ต้องการให้เป็นแม่แบบ2. เมื่อได้แม่แบบที่ต้องการแล้วทำการ Save Template
โดยเข้าไปที่ File > Save As > Template
Template
จะถูก Save ไว้หน้าแรก ตามตัวอย่าง ภาพด่านล่าง


3. เมื่อเข้าหน้าแรก Template จะถูกโชว์อยู่ด้านล่าง Inbox
เมื่อคลิกที่ Template ด้านขวาจะโชว์รายละเอียด Template
หัวเรื่อง ผู้รับ วันที่ Template ถูกสร้างขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

[Thunderbird] อีเมล์บางฉบับส่งไปไม่ถึงผู้รับ
[Thunderbird] วิธี Add account ของ Gmail หรือ Google Apps (IMAP)
โปรแกรม Thunderbird คืออะไร คำอธิบายง่ายๆ ที่คุณก็เข้าใจ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น