Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Outlook] วิธีการสร้าง Shortcut ให้โปรแกรม MS Outlook อยู่บน Desktop

สำหรับการสร้าง Shortcut ให้โปรแกรม MS Outlook อยู่บน Desktop สำหรับ Windows 8 นั้น
บางครั้งไม่ได้สร้าง Shortcut ให้อัตโมมัติ โดยมีวิธีสร้าง Shortcut ดังนี้

1. เลือกโปรแกรม Outlook จากหน้า Home ของ Windows 82. คลิกขวาที่โปรแกรม Outlook เลือก "Open file location"3. หลังจากนั้น จะแสดง Folder ที่โปรแกรมอยู่ ให้คลิกขวาเลือก Send to > Desktop (create shortcut)4. จากนั้นจะได้ Shortcut ที่ Desktop ดังรูป

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น