วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ป้ายกำกับอีเมล (Label)ต่างจากโฟลเดอร์(Folder)อย่างไร

ป้ายกำกับอีเมล์(Label) เป็นตัวช่วยจัดระเบียบอีเมล์ของคุณให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็คอีเมล์ ซึ่งป้ายกำกับอีเมล์มีข้อดีดังนี้

  1. อีเมล์ยังคงอยู่ที่เดิมเพียงแต่มีป้ายกำกับเพิ่มเติมว่าเป็นหมวดไหน
  2. ในอีเมล์ 1 ฉบับ สามารถติดได้หลายๆป้าย
  3. ในการสร้างป้ายกำกับ เราสามารถสร้างหมวดย่อยๆไว้ในหมวดใหญ่ได้เช่น ป้ายรายการอาหาร ป้ายย่อยจะเป็น อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น


ป้ายกำกับต่างจากโฟลเดอร์อย่างไร

หลายๆคนสงสัยว่าการทำงานของป้ายกำกับ มองๆดูแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากการจัดโฟลเดอร์ทั่วไป ซึ่งป้ายกำกับมีการทำงานคล้ายโฟลเดอร์ แต่สิ่งที่ต่างกันคือ

การจัดระเบียบในรูปแบบโฟลเดอร์  • โฟลเดอร์(Folder) คือการที่เราสร้างโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมา แล้วดึงเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโฟลเดอร์นั้นลงไปเก็บไว้ เวลาเราต้องการกลับมาอ่าน เราต้องเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้เท่านั้น จึงจะสามารถเปิดอ่านได้


การจัดระเบียบในรูปแบบป้ายกำกับ


  • ป้ายกำกับ(Label) คือการจัดหมวดหมู่โดยการสร้างป้ายกำกับเอาไว้ จากนั้นจึงทำการติดป้ายบนอีเมล์ต่างๆตามต้องการ โดยที่อีเมล์ยังคงอยู่ที่เดิม เราสามารถติดป้ายกำกับได้หลายป้ายและกำหนดสีป้ายต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการได้ ทำให้สะดวกต่อการค้นหา นอกจากนี้กรณีที่คุณแปะป้ายกำกับไว้หลายป้าย ไม่ว่าคุณจะเข้าอ่านอีเมล์จากหน้า Inbox หรือจากหมวดLabelด้านข้างคุณก็สามารถเปิดอ่านอีเมล์ได้ โดยเลือกจากป้ายกำกับป้ายใดก็ได้ที่คุณแปะไว้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น