วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

IP จริง (Public IP) กับ IP ภายใน (Local IP) ต่างกันอย่างไร ?

IP คือ อะไร ?

IP มีลักษณะคล้ายๆ กับ บ้านเลขที่ โดยมีรูปแบบ เป็น xxx.xxx.xxx.xxx (ยกตัวอย่าง 61.22.11.22) เป็นต้น IP แบ่งออกหลักเป็น 2 ชนิด คือ IP จริง (Public IP) และ IP ในวง Lan หรือภายใน (Local IP)Public IP หรือ IP จริง

จากภาพประกอบด้านบน IP จริง คือ IP ที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะเป็นผู้มอบให้ โดยหมายเลข IP จะเปลี่ยนไปเมื่อทำการปิดและเปิด Router Modem ทุกครั้ง แต่ตาม Office ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจอาจจะใช้บริการ Fixed IP ซึ่งจะทำให้​ IP จริงเป็นค่าเดิมตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเปิดปิด Router ยังไงIP ภายใน (Local IP)

IP ภายในมักจะขึ้นต้นด้วยตัวเลข 192.168.1.xxx ซึ่งเราจะได้รับ IP ภายในต่อเมื่อเราเปิดเครื่องอุปกรณ์และรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก WiFI หรือ จากสาย LAN โดย IP ตัวนี้จะเป็นที่ทราบกันภายในเท่านั้น โดยอุปกรณ์ Modem Router จะเป็นผู้แจกให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้ามาต่อพ่วงทั้งจาก Lan และ WiFi 


โดยที่อุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่อไปยัง Modem Router เดียวกัน จะมี IP จริงเป็นหมายเลขเดียวกันหมด แต่จะมี Local IP ที่แตกต่างกันไปตามภาพประกอบ


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น