แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา admin gocloud จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา admin gocloud จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีเข้าถึงหน้าจัดการระบบอีเมล์ของ TL

การใช้งานระบบอีเมล์โฮสติ้ง ผู้ให้บริการ Email Hosting จะมีหน้า admin ที่สามารถเข้าไปจัดการกับอีเมล์ในโดเมนได้ ซึ่งวิธีการเข้าถึงหน้า Admin  มีดังนี้

พิมพ์ https://admin.technologyland.co.th  ในช่อง URL กด Enter



ใส่รหัสทีได้รับจากผู้ให้บริการ แล้วกด Secure Login


เมื่อ Log in แล้ว จะปรากฏหน้า Admin ดังภาพ



บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

[GoCloud][Admin] วิธีการตั้งค่า Auto Forward หรือ Forwarders

การตั้ง Auto Forward ได้โดยผ่านหน้า Admin ที่ได้รับจากบริษัทเทคโนโลยีแลนด์ และผู้ที่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้ต้องอยู่ในนระดับ Admin  เท่านั้น ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

คลิกหัวข้อ Manage Email -> Forwader ด้านซ้ายมือของหน้า Admin


คลิก Add Forwarder ดังรูป

จากนั้นใส่อีเมล์ที่ต้องจะตั้ง Forward และอีเมล์ตั้งอีเมล์ปลายทาง
ไอคอนรูปเครื่องหมาย +  เพื่อเพิ่มอีเมล์ปลายได้มากกว่า 1 อีเมล์

จากนั้นกด Submit

หลังจากนั้นจะแสดงการตั้ง Forward ขึ้นมา


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)

วิธีการตั้งค่า Autoresponders (อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ)
อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการตอบกลับหากผู้ใช้งานลาหยุด หรือหยุดตามเทศกาล ซึ่งถ้าหากมีการส่งอีเมล์มาหาผู้ใช้ ก็จะมีอีเมล์ตอบกลับทันทีว่า"ชั้นลาหยุดเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล" ขึ้นกับการตั้งค่าข้อความด้วย หากต้องการตั้งค่าให้อีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ เนื่องจาก Gmail Hotmail หรือ Yahoo แล้ว
ระบบอีเมล์โฮสติ้งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานต้องเข้ามีหน้า Direct Admin ถึงจะสามารถเข้าไปตั้งค่าดังกล่าวได้ และวิธีการตั้งอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติมี ดังนี้

1. Log in ไปที่หน้า Admin ของ Direct Admin จากนั้นไปที่หัวข้อ Autoresponders
คลิกที่  Autoresponders

เลือกที่หัวข้อ  Create New Autoresponder

1. ที่ช่อง Responder Address: ให้ใส่ Username ที่ต้องการตั้งค่า
2. Responder Message: ให้ใส่ข้อความที่ต้องการให้ตอบรับอัตโนมัติไปยังผู้ส่ง
3. (ถ้าเลือก) Send a CC to: ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้ CC: ข้อความที่ส่งมาไปยังผู้อื่น
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Create เป็นอันเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] การตั้ง Forward Email

วิธีตั้งค่าการ Forward Email ไปยังอีเมล์อื่น ๆ

เมื่อ Log In จากหน้า Direct Admin มาแล้ว ในส่วนของ E-mail Management จะแสดงหัวข้อต่าง ๆดังภาพ
คลิก Forwarders
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
คลิก Create new E-mail Forwarder

1. ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการตั้ง Forward
2. ใส่ชื่ออีเมล์ปลายทางที่ต้องการให้ข้อความ Forward ไป
ข้อความที่ส่งมาจะปรากฎใน Inbox ทั้งของ Forwarder Name และ Destination Email เหมือน ๆ กัน

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง คุณภาพอันดับ 1 ของไทย

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

[GoCloud][Admin] วิธีการตั้ง Autoresponder หรืออีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ

หากผู้ใช้งานที่ใช้อีเมล์ ต้องการแจ้งผู้ส่งอีเมล์มาหาเราว่า เราลาพักร้อนหรือต้องไปทำธุระ ไม่สามารถเปิดอ่านอีเมล์ที่ผู้ส่งส่งมาได้ เราสามารถตั้งอีเมล์ให้ตอบกลับข้อความอัตโนมัติ โดยการตั้งค่านี้ผู้ที่สามารถทำได้ต้องอยู่ในระดับ Admin ซึ่งมีวิธีการตั้งดังนี้


คลิก Mange Email > Autoresponder


คลิกปุ่ม  Add Autoresponder 

ใส่อีเมล์ที่ต้องการตั้ง Auto responder และพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ตอบกลับ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
จากนั้นกด Submit


จากนั้นอีเมล์ที่ตั้ง Autoresponder ขึ้นมาจะปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธี Reset Password ของ End Users

วิธี Reset Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) ของ End Users

เข้าสู่ระบบที่ Admin Email management

เลือกอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้น คลิกปุ่ม Reset Password

ใส่ Password ใหม่ที่ช่อง Password และ Confirm Password
จากนั้นกด Submit
หมายเหตุ รหัสผ่านต้องมีอักษรอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น #, %, & ผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ตัว

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][Spam panel] การตั้งค่า Block file บางชนิด (Attachment Restrictions)

การตั้งค่า Block file บางชนิด (Attachment Restrictions)


การ Block file บางชนิด มีความจำเป็นพอสมควร กรณีที่ไวรัสแฝงมากับอีเมล์ เราสามารถตั้งค่าในส่วนของ Attachment Restrictions ได้ เพื่อกรองประเภทของไฟล์ในชั้นแรก ก่อนทำการส่งอีเมล์ไปยัง Mailbox ของ Sender

วิธีการตั้งค่า


หลังจากที่ Admin ทำการ Log in ไปยังหน้า Spam Panel เรียบร้อยแล้ว

เลือก Attachment Restrictions

ในหัวข้อ Blocked extensions ให้กรอกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ Block จากนั้นกด 'Add'

เมื่อกด Add แล้ว จะมีแถบสถานะขึ้นว่า Blocked extensions were successfully updated

นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งให้ระบบบล็อคไฟล์แนบที่อันตรายได้ด้วยในหัวข้อ More options

เลือก Block dangerous attachments และกด Save

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการระบบอีเมล์สำหรับองค์กร

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีสร้าง mailing list

วิธีการสร้าง Mailing list มีดังนี้

เลือกหัวข้อ Mailing list


คลิก Add Email

จากตั้งชื่อ Mailing list กด Submit


เมื่อสร้าง mailing list เสร็จให้คลิกที่ View


จากนั้นใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้อยู่ใน Mailing list ลงไป กด Add

จากนั้นอีเมล์ที่เพิ่มลงไปก็จะแสดงอยู่ใน Mailing list ดังกล่าว



บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider




วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีเพิ่ม/ลบ Email account

วิธีการเพิ่ม/ลบ Email account

1. เลือก Manage Email
2. คลิก Add Email+ 


ใส่ Username ที่ต้องการเพิ่ม
ช่อง Password และ Confirm Password ให้ใส่รหัสผ่านเดียวกัน
Disk Space (MB) ให้ใส่จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นกด Submit


วิธี Delete email account


1.เลือก 'Manage Email'
2. คลิก 'Delete' อีเมล์ที่ไม่ต้องการ

จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ยืนยันว่าต้องการจะลบ Account ดังกล่าวหรือไม่
หากแน่ใจแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK

ข้อควรระวัง! หากทำการลบ Email account ออกจากระบบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใน Inbox ของ User นั้นๆ ได้ โปรดระมัดระวังขั้นตอนนี้อย่างมากที่สุด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] Incoming (ขารับ/ขาเข้า)

INCOMING

 Log Search

ข้อมูลการรับข้อความอีเมล์อย่างละเอียด พร้อมแสดงสถานะว่าอีเมล์ถึงปลายทางหรือไม่
สามารถค้นหาช่วงเวลา ผู้ส่ง ผู้รับได้ หรือกดปุ่ม Start search หากต้องการดู Log ทั้งหมด

ตารางแสดงผล

 Spam quarantine

เมื่อข้อความใดที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นสแปม เราสามารถตรวจสอบได้จากหัวข้อนี้
และหากต้องการปล่อยอีเมล์นี้ไปยังผู้รับ สามารถเลือก Release ได้
หรือถ้าต้องการลบอีเมล์ ให้คลิก Remove

Delivery queue

หน้านี้จะแสดงอีเมล์ที่่อยู่ในคิวการส่ง หากพบอีเมล์ที่ค้างอยู่
และเรายังสามารถบังคับส่งอีเมล์ฉบับนั้นได้ด้วย

Domain settings

เราสามารถตั้งค่าอีเมล์ ที่จะให้ระบบส่งข้อความการแจ้งเตือนต่าง ๆ มาได้ที่
Primary contact email ซึ่งมักจะเป็นอีเมล์ของ Admin

Domain statistics

ข้อมูลสถิติของการใช้งานระบบอีเมล์ แจ้งการตรวจจับ Spam, Virus, Blacklisted email

Technology Land Co., Ltd