วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] วิธีเข้าถึงหน้าจัดการระบบอีเมล์ของ TL

การใช้งานระบบอีเมล์โฮสติ้ง ผู้ให้บริการ Email Hosting จะมีหน้า admin ที่สามารถเข้าไปจัดการกับอีเมล์ในโดเมนได้ ซึ่งวิธีการเข้าถึงหน้า Admin  มีดังนี้

พิมพ์ https://admin.technologyland.co.th  ในช่อง URL กด Enterใส่รหัสทีได้รับจากผู้ให้บริการ แล้วกด Secure Login


เมื่อ Log in แล้ว จะปรากฏหน้า Admin ดังภาพบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น