วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ปัญหา) ส่งอีเมล์ออกจาก MS Outlook ไม่ได้ หรือ Test Outgoing ไม่ผ่านในโปรแกรม MS Outlook

Test Outgoing Server ไม่ผ่าน หรือ อยู่ดีๆ ก็ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ ในโปรแกรม MS Outlook

อาการ
 1. Test Outgoing Server ไม่ผ่าน
  (MS Outlook, Thunderbird, OS X Macbook: ตัวอย่างหน้าจอตอน Test Outgoing Server ไม่ผ่าน)
  (iPhone: Android: ตัวอย่างหน้าจอตอน Test Outgoing ไม่ผ่าน)
 2. อยู่ดีๆ ก็ส่งอีเมล์ออกไม่ได้ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เคยส่งได้
  (MS Outlook, Thunderbird, OS X Macbook: ตัวอย่างหน้าจอ ตอนที่กดปุ่มส่งออก และ มี popup ถาม Password)
  (iPhone: Android: ตัวอย่างหน้าจอ ตอนที่กดปุ่มส่งออก และ มี popup ถาม Password)

การแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเฉพาะหน้า

 1. ให้ Users ใช้งานผ่านหน้า webmail, เพราะการใช้งานผ่านหน้า webmail จะใช้ SMTP Server คนละตัว
 2. หาก Users ต้องการใช้งานผ่าน Email Client จริงๆ ให้ใช้ผ่าน smtp2.company.com และ เลือกเป็น "Use same settings as incoming server",  เนื่องจากโดยปกติ smtp2.company.com จะยิงตรงไปที่ Server ตัวเอง จึงใช้ Username และ Password เหมือนกัน


สาเหตุและการแก้ไขปัญหา


 1. พิมพ์ Outgoing Server ผิด

  การแก้ไขปัญหา: 
  1. 1   ให้ลอง Ctr+A เลือกข้อความทั้งหมดที่อยู่ในช่อง Outgoing Server แล้วทำการลบออก และ พิมพ์ใหม่ ว่ามีตัวใดผิดหรือไม่ หรือ บางครั้งอาจจะมีเว้นวรรค อยู่

  (MS Outlook หรือ Thunderbird: วิธีตรวจสอบว่ามีการพิมพ์ข้อความผิด หรือ มีช่องว่างหรือไม่)
  (มือถือ และ Tablet: วิธีตรวจสอบว่ามีการพิมพ์ข้อความผิด หรือ มีช่องว่างหรือไม่)
 2. กำหนด Port ผิด

  การแก้ไขปัญหา: 
  2. 1   โดยปกติ Port ของ Outgoing Server ควรเป็น 587 เท่านั้น, "ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งหากตั้งเป็น Port: 25"

  (Outlook วิธีเข้าไปเปลี่ยน SSL และ Port ในส่วนของ Outgoing และ Incoming)
  (Thunderbird วิธีเข้าไปเปลี่ยน SSL และ Port ในส่วนของ Outgoing และ Incoming)
  (OS X: Macbook วิธีเข้าไปเปลี่ยน SSL และ Port ในส่วนของ Outgoing และ Incoming)
  (iOS : iPad, iPhone วิธีเข้าไปเปลี่ยน SSL และ Port ในส่วนของ Outgoing และ Incoming)(Android : Samsung, LG วิธีเข้าไปเปลี่ยน SSL และ Port ในส่วนของ Outgoing และ Incoming)
 3. ISP Block Port: 25

  การแก้ไขปัญหา: 
  3. 1   ISP บางยี่ห้อจะไม่เปิด Port: 25 ให้ใช้งาน ให้ลองทำการเปลี่ยนเป็น Port: 587 และ Test อีกครั้ง
  3. 2   ISP บางยี่ห้อเปิด Port: 25 ให้ใช้งานแค่บางชั่วเวลา และ จะทำการ Block หากพบว่า User มีการ Active หรือ ใช้มากเกินผิดปกติ ซึ่งผู้ใช้งานอาจจะใช้งานในช่วงแรกๆได้ แต่เมื่อใช้ไปในช่วงเวลาระยะหนึ่งจะส่งไม่ออก, ให้ทำการเปลี่ยนเป็น Port: 587 และทำการ Test อีกครั้ง
 4. มีการตั้ง SSL ที่ไม่ถูกต้อง 

  การแก้ไขปัญหา: 
  4. 1 การติ๊ก SSL นั้นต้องติ๊กตามคู่มือเท่านั้น, หากไม่ถูกต้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้ ส่งอีเมล์ไม่ออก
 5. กำหนด Outgoing Server หรือ Username ในส่วน Outgoing Server ผิด

  การแก้ไขปัญหา: 
  5. 1 หากเป็นการส่งอีเมล์ออกผ่าน smtp.company.com โดยปกติแล้วจะถูกส่งผ่าน Server Spam Guard การตั้งค่าใน MS Outlook ในส่วนของ More Setting > Outgoing Server > Log on using  ใส่ Username และ Password

  (MS Outlook วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต้องมีการให้ใส่ Username และ Password)
  (Thunderbird วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต้องมีการให้ใส่ Username และ Password)
  (OS X: Macbook วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต้องมีการให้ใส่ Username และ Password)
  (iOS : iPad, iPhone วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต้องมีการให้ใส่ Username และ Password)(Android : Samsung, LG วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต้องมีการให้ใส่ Username และ Password)

  5. 2 หากเป็นการส่งอีเมล์ออกผ่าน smtp2.company.com โดยปกติจะถูกส่งผ่าน Server ตนเอง ดังนั้นในส่วนของ Outgoging Server ให้ระบุเป็น "Use same setting...."

  (MS Outlook วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต่อตรงโดยเลือกเป็น same settings as incoming server)
  (Thunderbird วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต่อตรงโดยเลือกเป็น same settings as incoming server)
  (OS X: Macbook วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต่อตรงโดยเลือกเป็น same settings as incoming server)
  (iOS : iPad, iPhone วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต่อตรงโดยเลือกเป็น same settings as incoming server)(Android : Samsung, LG วิธีเข้าไปเปลี่ยน Outgoing Server แบบต่อตรงโดยเลือกเป็น same settings as incoming server)
 6. Firewall บริษัท มีการ Block Port หรือ IP เอาไว้
  การแก้ไขปัญหา: 
  6. 1 แจ้งให้ Admin ที่ดูแล Network ของบริษัทฯ ทำการ ตั้ง Host name : smtp.company.com, smtp2.company.com เป็น Whitelist หรือยอมให้ Firewall ผ่าน และ เปิด Port เป็น Any หรือ เปิด Port 587 เพียง Port เดียว
 7. โดนระบบ SpamGuard Block ชั่วคราว เคสนี้มักพบได้บ่อยในกรณีที่ Add User ในเครื่องใหม่ และ "จะมี Error 550 ด้วยเมื่อทำการ Test Account Settings"

  การแก้ไขปัญหา: 
  7.1 ให้ข้ามขั้นตอนการ Test ไป, และ ลอง New Message จะสามารถส่งได้ เพราะ จะโดน Block แต่ Message "Test outlook" เท่านั้น
  (Add Account เครื่องใหม่ แล้ว ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้)
 8. "เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง" จึงทำให้ Outlook ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกไม่ได้

  การแก้ไขปัญหา: 
  8.1 เปลี่ยนวันเวลาให้ตรงกับเวลาจริงในประเทศไทย และ ลองทำการส่งอีกครั้งจะสามารถส่งได้
  8.2 ส่วนใหญ่มักเกิดจากถ่าน BIOS หมด เมื่อทำการ Restart เครื่อง ก็จะมีปัญหาเวลาไม่ตรงอีก
  (วิธีแกัปัญหาเรื่องเวลาเครื่องไม่ตรง จึงทำให้ส่งอีเมล์ใน Outlook ไม่ได้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น