วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

SSD Hard disk สำหรับการทำ E-Mail Hosting คืออะไร ดีไหม?

SSD Hard disk สำหรับการทำ Mail Hosting คือ อะไร



การนำ SSD มาใช้งานในระบบ Cloud เพื่อทำ Email Hosting



SSD หรือ Solid Storage Drive
ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ซึ่งมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วกว่า HDD ปกติทั่วไปกว่า 10 เท่า ลดการทำงานทรัพยากรอื่น ๆ ได้มากกว่าถึง 80 % เช่น ในส่วนของ Ram, CPU เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เมื่อถูกใช้งานน้อย ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานนิ่ง และ เสถียรมากขึ้น การนำ SSD Hard disk มาใช้งานร่วมกับ Mail Hosting นั้น เป็นการสร้างนวัติกรรมใหม่ ที่มีผู้ให้บริการน้อยมากนำมาใช้ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบัน SSD มีราคาสูงกว่า Harddisk ปกติ จึงมีผู้ให้บริการในประเทศไทยที่น้อยมาก และมีความเสี่ยงต่อระบบการทำงานต่าง ๆ หากไม่มีความเชี่ยวชาญ



SSD Hard disk Mail Hosting

เมื่อนำการจัดการ Mail Hosting ร่วมใช้การเก็บข้อมูลแบบ SSD จึงก่อให้เกิดขุมพลังในระบบ Mail hosting ที่มีคุณภาพสูงสุด แก้ปัญหาของการใช้อีเมล์ที่เคยเกิดขึ้น เช่น ระบบล่ม รับ/ส่งอีเมล์ล่าช้า ระบบไม่เสถียร (รวน) อีเมล์ตกหล่น เป็นต้น จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจได้อย่าง 100% เลยว่า การระบบอีเมล์ในองค์กร นั้นจะมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว มากกว่าเดิมมาก





VDO วัดความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล ระหว่าง Hard disk จานหมุน และ SSD 




บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Cloud Email Hosting อันดับ 1 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น