วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธี Ping หาค่า IP ของ Mail Server บน Windows 8

วิธี Ping หาค่า IP ของ Mail Server

วันนี้ผู้เขียนบทความจะมาเสอนวิธีการ Ping หาค่าของ Mail Server 
มีวิธีการดังนี้ จากหน้า Desktop ให้กดปุ่ม 'Windows' หรือ "รูปหน้าต่าง" ที่อยู่บนคีบอร์ด

คลิกที่ไอคอน รูปแว่นขยาย

พิมพ์ 'cmd' จากนั้นกดปุ่ม 'Enter'

จากนั้นปิงค่า Mail Server ตามที่ต้องการ โดยการพิมพ์ 'ping' ตามด้วยเว้นวรรค
เช่น ping pop.thailandoutlookemail.com

จะได้ค่า IP ของ Mail Server ดังภาพ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น