วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Mac OS] ตั้งค่า Outgoing Server ไม่ผ่าน (Mail App)

ปัญหาเกิดกับผู้ใช้งานที่ Add account ลงบน Mail App และใส่ค่า Outgoing Server หรือ SMTP ไม่ถูกต้อง หรือ ผู้ให้บริการ Email Server อาจมีการแปลี่ยนแปลงค่า Outgoing Server (SMTP)

ภาพตัวอย่าง
RELATED LINK:
วิธีการเปลี่ยนค่า Outgoing Server บน Mail App

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น