วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[iOS] การตั้งค่าให้ Sent Mailbox บน iPhone ตรงกับเว็บเมล์ หรือ Client softwares (แบบ IMAP เท่านั้น)

การใช้งานบนระบบอีเมล์เซิฟเวอร์นั้นสามารถตั้งค่าให้ Sent Mailbox เหมือนกับหน้าเว็บเมล์, MS Outlook, Thunderbird (IMAP)

การตั้งค่าให้ Sent Items นั้นมีข้อมูลตรงกับทุกอุปกรณ์ ผู้ใช้งานอีเมล์จะต้องติดตั้งบัญชีอีเมล์ลงบนอุปกรณ์เป็นแบบ IMAP เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่า การลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดตั้งเป็น IMAP ข้อมูลนั้นก็จะถูกลบออกจาก Server ทันทีเช่นกัน และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ และอาจจะเกิดปัญหาในการใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่ค่อยเช็คพื้นที่ใน INBOX ของเรา ถ้าความจุเต็ม เราก็จะไม่สามารถรับข้อมูลจากคนอื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว

เลือก Settings

คลิก 'Mail, Contacts, Calendars'

เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า

คลิกที่ 'Account'

เลือก 'Advanced'

เลือกในส่วนของ Mailbox Behaviors หัวข้อ Sent Mailbox 

ให้เปลี่ยนจาก On my iPhone เป็น Sent Items (on the server)

Sent Mailbox > Sent Items


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น