Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ปัญหา Incoming) ตั้งค่าอีเมล์บนโปรแกรม (Client) ผิด ทำให้รับอีเมล์ไม่ได้ หรือ Test ไม่ผ่าน

ปัญหาการตั้งค่าอีเมล์บนโปรแกรม Client เช่น Outlook, Thunderbird ในส่วน Incoming ผิดจะมีอาการดังนี้

 1. Test Account Settings บน MS Outlook ในส่วน "Incoming ไม่ผ่าน" หรือ อยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้นเอง
 2. "Incoming Server มีปัญหา" หรือ อยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้นเอง คือ ไม่ได้รับอีเมล์ใหม่ๆ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเฉพาะหน้า

 1. ให้ผุ้ใช้งานเข้าเช็คอีเมล์จากหน้าเว็บ ผ่าน URL ที่เป็น Mail Server โดยตรง เช่น mail.mycompany.com

สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

 1. ระบุ Incoming Server ไม่ถูกต้อง

  การแก้ไขปัญหา: 
  1.1   ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าได้พิมพ์ตัวอักษรในส่วนของ incomming นั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผิด มัก จะมี "เว้นวรรค" หรือ "ตัวอักษรพิเศษ" โดยที่ผู้ใช้งานไม่รู้ตัว, ให้ลองลบออก "โดยกด Ctrl + A (เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด)"  แล้วลองพิมพ์ใหม่
 2. ตั้ง Port ผิด หรือ ติ๊กในส่วน SSL ตามที่กำหนดหรือยั

  การแก้ไขปัญหา: 
  2.1  ตรวจสอบ Server Port Number ของ Incoming Server ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งทุกระบบ Incoming ของ IMAP กับ POP3 จะะมีค่าคนละ Port และมีเพียง "ค่าเดียวเท่านั้น"
  2.2   ในส่วนของ SSL ต้องกำหนดตามคู่มือที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
 3. ที่ออฟฟิศของผู้ใช้งานมีการติดตั้ง Firewall อยู่ โดยเฉพาะ บริษัทในนิคม, หรือ บริษัทขนาดใหญ่

  การแก้ไขปัญหา: 
  3. 1  ให้ลองทำการ Ping : pop.company.com, smtp.company.com, imap.company.com
  จากเครื่องของ TL และบอก IP ที่ได้รับแก่ผู้ใช้งานให้ทำการกำหนด IP ทั้งหมดที่เรา Ping ได้เป็น Whitelist รวมถึงเปิด Port ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ IP นี้ (ภาษาทางเทคนิค คือ Firewall อย่า Block IP นี้ และให้ตั้ง Port เป็น Any)

  3. 2  ในสำนักงานของผู้ใช้งานทึ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มักมีอินเตอร์เน็ต (ISP) และ เครือข่ายภายใน (Lan) หลายวง ให้ผู้ใช้งานลอง Connect ไปวงอื่น หรือ กำหนด Gateway ไปที่วงอื่น


 4. ทีมติดตั้งกำหนด DNS ผิด
  การแก้ไขปัญหา: 
  4. 1 ให้ทำการ Ping : pop.company.com ว่าได้ "จากเครื่องผู้ใช้งาน" ว่า IP เป็น "IP เดียวกับ Mail Server" ที่ทีมติดตั้งต้องการให้เป็นหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้แจ้งทีมติดตั้งว่า Map ค่า DNS ผิด
 5. DNS Swing อยู่
  การแก้ไขปัญหา: 

  5. 1  หากบริษัทผู้ใช้งานมีอินเตอร์เน็ตหลายยี่ห้อ ให้ผู้ใช้ลอง Connect ไปที่อินเตอร์เน็ตยี่ห้ออื่นแล้วลอง Ping pop.company.com ว่าได้ค่า IP ใหม่ของ Mail Server หรือยัง

  5.2  หากไม่มีวิธีอื่น ต้องให้ผู้ใช้งานรอ ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากทีมติดตั้งได้มีการเปลี่ยนค่าใน DNS เช่น ถ้าไปเปลี่ยนตอน 09.00 น. (ช่วงเช้า) อาจจะต้องรอจนถึงบ่าย 13.00
 6. ผู้ใช้มีการตั้ง DNS Server ภายในบริษัท (พบได้น้อย มักพบได้ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Software หรือ IT)

  การแก้ไขปัญหา: 
  6. 1  ให้ทำการ Ping : pop.company.com จากเครื่องผู้ใช้ว่าเป็นได้ IP ตรงกับ IP ของ Mail Server หรือไม่ หากไม่ใช้ให้ผู้ใช้กำหนดค่า DNS ให้ตรงกับ DNS Zone ของ DNS Server เรา

คู่มือการตั้งค่าของ Email Solutions ต่างๆ บน Android


คู่มือการตั้งค่าของ Email Solution ต่างๆ บน iPhone & iPad


คู่มือการตั้งค่าของ Email Solution ต่างๆ บน Thunderbird


คู่มือการตั้งค่าของ Email Solution ต่างๆ บน MS Outlook

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น