วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบ แล้วอีเมล์ค้างอยู่ใน Outbox

สาเหตุที่อีเมล์ที่มีไฟล์แนบ ไม่สามารถส่งออกได้และค้างอยู่ที่ Outbox อาจมีการแนบไฟล์ที่ใหญ่เกินไป จึงทำให้ส่งออกไม่ได้ ทั้งนี้ขั้นอยู่กับผู้ให้บริการ Email Hosting ด้วยว่ามีการกำหนดการแนบไฟล์ไว้ที่เท่าใด

ส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบ แล้วอีเมล์ค้างอยู่ใน Outbox

ปัญหาที่พบ
มีเมล์ค้างอยู่ใน Outbox และบางทีเมื่อกด Send/Receive All Folders แล้วขึ้น Error 

สาเหตุ
ไฟล์ที่แนบมีขนาดใหญ่ เกินกว่า Mail Server กำหนดอาจจะทำให้ Time out และขึ้น Error ขณะที่อีเมล์อยู่ใน Outbox

วิธีการแก้ไข
1. ตรวจสอบขนาดไฟล์ที่แนบว่ามีขนาดเกินกว่าที่ Mail Server กำหนดหรือไม่ (หรือสอบถามผู้ให้บริการ)
2. ส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบฉบับดังกล่าวด้วย Web-based เช่น Google Chrome, IE, Safari แทน


บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น