วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปัญหาส่งอีเมล์ใน Outlook ไม่ออก เพราะ ตั้งเวลา หรือ Timezone ในคอมพิวเตอร์ไม่ตรง


วิธีแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook ไม่ผ่าน เพราะ TimeZone หรือ เวลาในเครื่องนั้นไม่ตรง


ผู้ใช้งาน Outlook หลายท่านพบปัญหา ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้, ทั้งๆที่ Email มันก็ดูเหมือนส่งออกและมีอยู่ใน Folder "Sent" ซึ่งแปลว่าได้ทำการส่งไปแล้ว โดยไม่พบ Error ใดๆ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน อาจจะตั้ง "วันที่ และ เวลาของเครื่อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง" จึงทำให้กระบวนการประมวลผลของ Outlook ผิดพลาด และ ส่งอีเมล์ไม่ออก โดยที่ไม่มี Error ใดๆ แจ้งเตือน, หากท่านพบปัญหาที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ดังนี้

  1. ทำการตั้ง "วันและเวลาของเครื่องใหม่" โดยคลิกไปที่มุมขวาล่าง (ตามภาพประกอบด้านบน) หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างวันและเวลาขึ้นมา, ให้ท่านทำการตั้งวันเวลาให้ตรงกับเวลาจริง

  2. โดยปกตินั้น, การที่คอมพิวเตอร์ของท่านแสดงวันและเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้น, มักเกิดจากถ่าน BIOS หมด โดยถ่าน BIOS นั้นจะมีลักษณะเป็นถ่านแบน และ ถูกใส่ไว้ใน ตัว Mainboard, ซึ่งท่านสามารถแกะถ่านนี้ออก และ นำไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อทั่วไป หลังจากนั้นนำมาใส่ที่เดิม แค่นี้ปัญหาเรื่อว วันและเวลา ไม่ตรงก็จะถูกแก้อย่างถาวร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น