วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Test Account Incoming ไม่ผ่าน ในโปรแกรม MS Outlook


การ Test Account incoming สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพราะมีการตั้งค่า Incoming server ผิด หรือใส่ Username กับ Password ผิด หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Incoming server ได้ทำติดต่อไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting  ให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุดังกล่าว


วิธีแก้ไขปัญหา
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Providerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น