วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีย้ายแหล่งเก็บอีเมล หรือ Store Location ไปยัง D:\ (วิธีที่ 1)เมื่อถึงวันที่โชคร้าย นั่นคือ ไวรัสทำลายระบบปฏิบัติการ Windows ผู้ใช้จะมีปัญหากับข้อมูลบนโปรแกรม MS Outlook แน่นอน เพราะว่า IT ขององค์กรเราก็จำเป็นต้องลง Windows OS ใหม่บนเครื่องของเรา ซึ่งหมายความว่า อีเมล์ทุกฉบับ ที่เคยเก็บไว้บนโปรแกรมจะหายไปพร้อมกับการล้างเครื่อง เพราะค่าเริ่มต้นของโปรแกรม MS Outlook ได้กำหนดไว้ให้บันทึกข้อมูล,อีเมล์ ไว้เป็นไฟล์ที่เก็บอยู่ในไดร์ฟ C:\

วันนี้เรามีวิธีการย้าย Location Folder หรือ Outlook Data File ไปยังไดร์ฟ D:\ หรือไดร์ฟ ที่ไม่ได้ลง Windows OS ไว้ เผื่อในอนาคตถ้า Windows มีปัญหา เราก็สามารถล้างเครื่องได้อย่างสบายใจ

1. เปิดโปรแกรม Outlook ไปที่ 'File'
2. เลือก 'Info'
3. คลิก 'Account Settings'

1. เลือกบัญชีอีเมล
2. คลิก 'Change Folder'

จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม 'New Outlook Data File...'

เลือกแหล่งเก็บข้อมูลใหม่ เช่น ไดร์ฟ D:\ แล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาดังภาพ
คลิกเข้าไปที่ Folder เพื่อเปลี่ยนแหล่งเก็บอีเมล์

ตั้งชื่อไฟล์ที่จะแสดงบนโปรแกรม และสำหรับบันทึกอีเมล์
เช่น ชื่อบัญชีอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม 'OK'

หน้าต่างเล็ก ๆ จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งสำหรับใส่รหัสผ่าน
หากไม่ต้องการตั้งให้คลิกปุ่ม OK

คลิกปุ่ม 'OK'

1. เลือกบัญชีอีเมล์ที่มีไฟล์อยู่ที่ไดร์ฟ D:\
2. คลิก 'Set as Default' เพื่อตั้งให้ไฟล์นี้เก็บอีเมล์แทนไฟล์เดิม

คลิก 'OK'  เพื่อยืนยันการย้ายแหล่งเก็บข้อมูลอีเมล์

คลิกปุ่ม 'Close'

เมื่อย้ายแหล่งเก็บอีเมลแล้ว ให้เราลองทดสอบด้วยการกด Send/Receive All Folders เพื่อให้ข้อความอีเมลดึงจาก Mail Server ลงมาอยู่ในโปรไฟล์ใหม่

1. เลือกบัญชีอีเมล์เดิม
2. ปิดการแสดงผลอีเมล์ Close "demo@thailandoutlookemail.com"

ทดสอบส่งข้อความเข้ามายังบัญชีอีเมลของเรา กด Send/Receive All Folders
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นครบแล้ว อีเมลที่จะเข้ามาในอนาคตจะถูกบันทึกลงไฟล์ใหม่ที่เก็บอยู่บน ไดร์ฟ D:\

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email Hosting/Server service provider, quality business email

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น