วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทำไมถึงได้รับอีเมล์ Unrouteable address ตีกลับมา มันคืออะไร?


ปัญหาที่พบ: ข้อความที่ส่งไปไม่ถึงผู้รับ และได้รับอีเมล์ตีกลับดังภาพ

Error: "Unrouteable address / Unrouteable mail domain" ที่อยู่ในเนื้อหาของอีเมล์ตีกลับ ที่ผู้ส่งพบได้บ่อยมาก และสาเหตุเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยดังนี้

1. เกิดจากการพิมพ์ชื่อ รายชื่ออีเมล์ ไม่ถูกต้อง หรืออักษรตกหล่น เช่น abc@domian.com แทนที่จะเป็น
abc@domain.com
วิธีแก้ไข
ตรวจสอบชื่ออีเมล์ให้ถูกต้อง ระมัดระวังเรื่องตัวสะกด แล้วทดลองส่งอีเมล์ไปยังปลายทางอีกครั้ง

2. เกิดจากการส่งอีเมล์ที่เกินขีดจำกัดที่ได้รับอนุญาตในการส่งต่อชั่วโมง
วิธีแก้ไข
ให้เพิ่มช่วงเวลาในการส่งอีเมล์ฉบับนั้นๆ ให้นานขึ้น และลองทดสอบส่งอีกครั้ง

3. เกิดจากเซิฟเวอร์ปลายทางที่กำหนดค่า DNS, MX Record ไม่ถูกต้อง ทำให้เราได้รับอีเมล์ตีกลับว่าไม่มีชื่ออีเมล์นี้ที่ใช้งานอยู่
วิธีแก้ไข
ติดต่อผู้ดูแล หรือผู้ใช้อีเมล์ของเซิฟเวอร์ดังกล่าวให้ตรวจสอบค่าทางเทคนิคว่ามีการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น