วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[OX-P] วิธี Upload ไฟล์ลง Drive บนเว็บเมล์ อีเมล์สำหรับธุรกิจ

คุณรู้หรือไม่ ว่าบนเว็บเมล์ที่คุณใช้งานอยู่นั้นสามารถเก็บไฟล์ไว้บน Cloud ได้ ความสามารถแบบเล็กพริกขี้หนูเลยจริง ๆ เราสามารถนำเอกสารสำคัญ ที่ใช้บ่อย ๆ ในองค์กร มาโหลดลง Drive ได้ และพร้อมที่จะดึงไฟล์เหล่านั้น แนบลงข้อความใหม่ และส่งไปให้อีเมล์อื่นเสมอ เหมาะกับไฟล์ ประเภทเอกสารการเงินของบริษัท ฯ เป็นต้น

Drive --> Upload new file

เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload โดยคลิกที่ Select file

เลือกไฟล์ที่ต้องการนำไปไว้ใน Drive คลิก Open

ไฟล์ที่เลือกจะปรากฎที่ช่อง Description จากนั้นกดปุ่ม 'Save'

ไฟล์ที่ Upload จะถูกนำลงมาเก็บบน Drive ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น