วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ทุก Users ส่งอีเมล์ออกไม่ได้

หากผู้อยู่ๆผู้ใช้งานอีเมล์ ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกจากโปแกรม MS Outlook และไม่สามารถส่งได้ออกทุกเครื่อง ให้ทำการแจ้งไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ใช้บริการอยู่ดำเนินการตรวจสอบ เพราะปัญหานี้อาจเป็นปัญหาระดับ Email Server
ทุก Users ส่งอีเมล์ออกไม่ได้
บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น