วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[ปัญหา] เปลี่ยน Password Email ไม่ได้ หรือ ไม่ผ่าน

Login ผ่านหน้า webmail ไม่ได้

อาการ
 1. มีหน้าจอ หรือ ตัวอักษรเป็น สีแดง ที่สื่อว่าการเปลี่ยน Password ไม่สำเร็จ
 2. มี Pop Up ที่สื่อว่า เปลี่ยน Password ไม่สำเร็จ

การแก้ไขเร่งด่วนและเฉพาะหน้า
 1. Reset Password, โดยต้องให้ Email Admin ของบริษัทผู้ใช้งาน Email มาแจ้งเท่านั้น

สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

 • ใส่  Password ปัจจุบัน ผิด

  หน้าจอแสดงตัวอย่าง Error ว่าใส่ Password ปัจจุบันไม่ถูกต้อง


  • ให้ผู้ใช้งานลอง พิมพ์ Password ปัจจุบัน ลงใน Notepad และ Copy ไปวาง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานพิมพ์ถูกต้องจริงๆ
  • หากยังไม่ได้ต้องทำการ Reset Password, ซึ่งผู้สั่งการต้องยืนยันตัวตนด้วยอีเมล์

 • ใส่  New Password กับ Confirm New Password ไม่เหมือนกัน 

  หน้าจอแสดงว่าผุ้ใช้งานพิมพ์ Password ในช่อง New Password และ Confirm New Password ไม่ตรงกัน


  • ให้ผู้ใช้งานลอง พิมพ์ช่อง New Password   กับ  Confirm New Password ใหม่อีกครั้ง
  • หากยังไม่ได้ให้ผู้ใช้งานลอง พิมพ์ password ใหม่ที่ต้องการ เพรียวๆใน Notepad และ Copy ไปวาง ในช่อง New Password และ Confirm Password เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานพิมพ์ถูกต้องจริงๆ

 • ใส่ Password ใหม่สั้นเกินไป

  หน้าจอแสดง Error ว่าระบุ Password ใหม่สั้นเกินไป

  • ให้ผู้ใช้งานลองกำหนด Password ใหม่ที่มีความยาวมากกว่า 4-8 ตัวอักษร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น