วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีการใช้ SMTP2 หรือ Mail Server สำรองในการส่งออกอีเมล์

การใช้ SMTP2 สามารถใช้ได้ในกรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอีเมล์ใน MS Outlook แล้ว Test Outgoging Server ไม่ผ่าน เราสามารถใช้ SMTP2 ได้ โดยมีวิธีการดังนี้


เปิดโปรแกรม MS Outlook ขึ้นมา เลือก File ดังรูป


เลือก Info> Account Settings


เลือกแทบ E-mail คลิก New...

เลือก Manual setup or additional server type  คลิก Next

เลือก POP or IMAP   กด Next 


ด้านซ้ายให้กรอกข้อมูลเป็นของตนเอง
Yourname: ให้ระบุชื่อและนามสกุล (ควรเป็นภาษาอังกฤษ)
Email Address: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง เช่น a@company.com
Account Type: POP3
Incoming mail server: pop.company.com
SMTP: smtp2.company.com
Username: ให้ใส่เป็น Email address ตนเอง เช่น a@company.com
Password: รหัสของอีเมล์
และ คลิกไปที่ More Settings...

เลือกแท็บ Outgoing Server
เลือก Use same settings as my incoming mail server


เลือก แท็บ Advanced  Incoming Port: 110
Outgoing Port: 587
ทำเครื่องหมายที่ช่อง Leave a copy of messages on the server (เพื่อเก็บอีเมล์ไว้บน Server ด้วย)
เลือก Remove from server after 14 days (เพื่อลบอีเมล์ออกจาก Server ภายหลัง 14 วัน)
จากนั้นคลิกปุ่ม OK

กดปุ่ม Test Account settings เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า

รอการเทส Server สถานะจะต้องขึ้นเป็น 'Completed'
เมื่อเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม 'Close'

เมื่อ test Account Settings ผ่านแล้วกด Next

กดปุ่ม Finish

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู็ให้บริการด้านอีเมล์โฮสติ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น