วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธี Add อีเมล์ @hotmail.com, @live.com, @outlook.com (IMAP)

วิธี Add อีเมล์ @hotmail.com, @live.com, @outlook.com (IMAP)

1. ขั้นตอนแรกทำการ เพิ่ม Account โดยเข้าไปที่หน้าแรก แถบ Accounts เลือกไปที่ Add Email


2. จะปรากฏกล่อง Mail Account Setup ให้ทำการใส่
     Yourname :
     Email address :
     Password :

     เมื่อใส่ครบและถูกต้องแล้วให้คลิกที่ Continue


3. หลักจากคลิก Continue แล้วให้ทำการ เลือกไปที่ IMAP จากนั้นคลิก Done


4. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบอีกครั้งให้รอจนกว่า โปรแกรมจะทำการตรวจสอบจนเสร็จสมบูรณ์


5. เมื่อโปรแกรมตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ในหน้าแรกก็จะปรากฏ Email ที่เราทำการ Setup ไว้ สามารถใช้งาน รับ-ส่งได้อย่างปกติ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น