วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ส่งอีเมล์แล้วผู้รับได้รับล่าช้า (Delay)


ส่งอีเมล์แล้วผู้รับได้รับล่าช้า (Delay)
สาเหตุของปัญหา

1. ปัญหาเกิดจาก Mail Server ของขารับของปลายทางอาจจะทำงานหนักเกินไป ทำให้อีเมล์มีการคิวอยู่ในระบบอยู่หลายฉบับ
2. ปัญหาเกิดจาก Mail Server ของขาออกของต้นทางอาจจะทำงานหนักเกินไป ทำให้อีเมล์มีการคิวอยู่ในระบบอยู่หลายฉบับ
3. ตั้งค่า Outgoing Server ไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขค่า SMTP Port ที่ผิด


ผลที่เกิดขึ้น
1. อีเมล์ที่ส่งออกไปไม่ถึงผู้รับ (ไม่ได้ค้างอยู่ใน Outbox)
2. อีเมล์ที่ส่งออกค้างอยู่ใน Outbox

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. หากอีเมล์ทำการส่งออกจาก Outbox แล้ว ไม่มีเมล์ค้างอยู่ ให้สอบถามไปยังปลายทางว่า Mail Server ของเขานั้นทำงานปกติหรือไม่ และให้ทางต้นทาง (เรา) ทดสอบส่งอีเมล์ไปยังปลายทางอีกครั้ง แล้วสังเกตว่าเมล์นั้นได้ไปถึงผู้รับปกติหรือไม่
2. หากเมล์ค้างอยู่ใน Outbox แสดงว่าการตั้งค่าบนโปรแกรม MS Outlook อาจจะผิด หรือผู้ให้บริการมีการปรับเปลี่ยนค่าบางอย่าง ให้สอบถามไปยังผู้ให้บริการอีเมล์ที่เราได้รับบริการอยู่ เพื่อสอบถามค่า SMTP Server, Port หรือ ตรวจสอบว่าตั้งค่าตรงตามคู่มือที่ผู้ให้บริการจัดส่งไปให้หรือไม่

บทความเพิ่มเติม
ส่งอีเมล์ออกจาก MS Outlook ไม่ได้ หรือ Test Outgoing ไม่ผ่านในโปรแกรม MS Outlook

โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น